Franciza in relatiile comerciale interne

CUPRINS
Capitolul I – Introducere                                             3
Capitolul II - Noţiunea, particularităţile şi caracteristicile
               contractului de franciză. Categorii de franciză.
      5
      Secţiunea I – Contractul de franciză ca instituţie juridică
  5
      Secţiunea a II-a – Originea şi evoluţia conceptului de franciză
  6
      Secţiunea a III-a – Definiţia francizei
  8
      Secţiunea a IV-a – Caracterele contractului de franciză
11
            § 1. Caracterul sinalagmatic
11
            § 2. Caracterul consensual
12
            § 3. Caracterul intuitu-personae
13
            § 4. Caracterul oneros
13
      Secţiunea a V-a – Categorii de franciză
14
            § 1. Acorduri de franciză industrială
14
            § 2. Acorduri de franciză de distribuţie
15
            § 3. Acorduri de franciză de servicii
      15
            § 4. Contractul de fracniză principală (master franchise)
            15
      Secţiunea a VI-a – Particularităţi ale contractului de franciză
      16
            § 1. Forma contractului de franciză
      17
            § 2. Libertatea contractuală
      17
            § 3. Obligaţia de colaborare pentru reuşita partenerului
            18
            § 4. Caracterul intuitu-personae                              20
            § 5. Independenţa părţilor                                    21
      Secţiunea a VII-a – Comparaţia contractului de franciză
                                              cu alte contracte           22
            § 1. Contractul de franciză şi contractul de revânzare
      24
            § 2. Contractul de franciză şi sucursala
      24
            § 3. Contractul de franciză şi concesiunea de vânzare
      24
            § 4. Contractul de franciză şi contractul de muncă
      26
Capitolul III – Elementele contractului de franciză
28
      Secţiunea I – Obiectul contractului de franciză
28
            § 1. Mărcile individuale (de fabrică, de comerţ, de servicii)
      30
            § 2. Indicaţiile geografice
32
            § 3. Numele comercial (firma) şi emblema
32
            § 4. Desenele şi modelele industriale
33
            § 5. Brevetele de invenţie
35
            § 6. Drepturile de autor
36
            § 7. Know-how-ul (savoir faire-ul)
37
      Secţiunea a II-a – Părţile în contractul de franciză
      39
      Secţiunea a III-a – Conţinutul contractului de franciză             42
Capitolul IV – Încheierea, executarea şi încetarea contractului de
                 franciză. Constituirea reţelei de franciză              45
      Secţiunea I – Încheierea contractului de franciză
45
            § 1. Selecţionarea beneficiarilor
45
            § 2. Obligaţia precontractuală de informare
46
            § 3. Obligaţia de confidenţialitate şi contractul de
exclusivitate          47
      Secţiunea a II-a – Executarea contractului de franciză
49
            § 1. Obligaţiile francizorului
50
            § 2. Obligaţiile beneficiarului
54
      Secţiunea a III-a – Încetarea contractului de franciză
59
               §    1.    Încetarea    existenţei    uneia     din     părţi
60
            § 2. Expirarea termenului pentru care a fost încheiat
                                             contractul     de      franciză
                                       60
                §     3.     Anularea     contractului      de      franciză
61
                §     4.     Rezilierea     contractului     de     franciză
61
              §   5.   Efectele   încetării   contractului    de    franciză
62
        Secţiunea   a   IV-a   –   Constituirea    reţelei    de    franciză
63
Capitolul V – Concluzii                                             66
Anexă – Contract de franciză (model)                                70
Bibliografie                                                        84

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu