Analiza aplicarii impozitului pe venitul global (S.C. XYZ S.R.L., Timisoara)

                                   CUPRINS
1.       IMPOZITE       ŞI       TAXE       –        NOŢIUNI        GENERALE
                                           2
       1.         Definirea         impozitelor          şi          taxelor
                                                                  2
       2.     Rolul     impozitelor     în      economiile      contemporane
                                                      3
       3.         Elemente         tehnice          ale          impozitelor
                                                                3
       4.          Asieta          impozitelor          şi           taxelor
                                                                    4
       5.                      Clasificarea                      impozitelor
                                                                      5
2. NOŢIUNI DE BAZĂ, ARIA DE CUPRINDERE ŞI COTELE DE
      IMPUNERE    A    VENITURILOR    PERSOANELOR    FIZICE    ÎN    ROMÂNIA
                  6
      2.1.  Noţiuni  de  bază  privind  impozitul  pe  venitul   global   al
persoanelor fizice                            6
      2.2.    Aria    de    cuprindere    a     impozitului     pe     venit
                                                     7
      2.3. Perioada impozabilă şi cotele de impunere  privind  impozitul  pe
venitul global                  11
3. MODUL ŞI DOCUMENTELE SPECIFICE DE CALCULARE
               A             VENITURILOR             DIN             SALARII
                                                       13
      3.1. Principii de bază privind  calcularea  veniturilor  realizate  de
persoanele fizice                    13
      3.2.  Reguli  specifice  de  determinare  a  veniturilor  din  salarii
                                              13
      3.3. Contractul individual de muncă – expresie  a  raportului  juridic
dintre
             angajat şi angajator pentru realizarea veniturilor din  salarii
                                                19
      3.4. Statul de plată a veniturilor din salarii – document specific  de
reflectare
              a  drepturilor  salariale  a   obligaţiilor   angajatului   şi
angajatorului faţă de
                 bugetul     de     stat     şi      fondurile      speciale
                                                            27
4.    PROCEDURA    DE    GLOBALIZARE    A    VENITURILOR     DIN     SALARII
                  30
           4.1.      Stabilirea       venitului       global       impozabil
                                                        30
        4.2.   Calcularea    impozitului    pe    venitul    anual    global
                                                 31
      4.3. Achitarea la bugetul de  stat  a  impozitului  pe  venitul  anual
global. Modalităţi de
             regularizare  a  plăţilor  anticipate  şi  obligaţiilor  anuale
      privind impozitul global                  31
      4.4. Obligaţiile  angajatului  privind  comunicarea  datelor  necesare
acordării deducerilor           32
      4.5. Obligaţiile angajatorului privind fişele fiscale şi  globalizarea
veniturilor                           34
5. ANALIZA CALCULĂRII SALARIILOR ŞI ÎNTOCMIRII
      FIŞELOR   FISCALE   LA   S.C.   ITAL   –    VEST    S.R.L    TIMIŞOARA
                               38
6.                  CONCLUZII                  ŞI                  PROPUNERI
                                                         39
ANEXE
BIBLIOGRAFIE
                                                                     41

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu