Incetarea raportului de munca a personalului contractual comparativ cu incetarea raportului de serviciu a functionarilor publici

CUPRINS
Introducere
CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA RAPORTULUI DE MUNCĂ
CONTRACTUAL
1.1.Noţiuni generale privind încetarea raportului de muncă contractual
1.2. Principiile care guvernează raportul de muncă
1.3. Cazurile de încetare a contractului individual de muncă
1.4.Concedierea- încetarea contractului individual de muncă din  iniţiativa
unităţii
1.5.  Dreptul la preaviz
1.6. Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale
1.7. Demisia
CAPITOLUL II
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND
Raportul de serviciu al funcţionarului public
2.1.Noţiuni generale privind raportul de serviciu al funcţionarului public
2.2. Clasificarea încetării raporturilor de serviciu
2.3.Modalităţi de încetare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor
publici
CAPITOLUL III
ASPECTE PRIVIND DISTINCŢIA DINTRE ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ ŞI
RAPORTURILE DE SERVICIU
      3.1. Asemănări şi deosebiri dintre încetarea raporturilor de muncă şi
raporturile de serviciu
3.2.Aspecte comparative privind competenţa jurisdicţională în cazul
încetării raporturilor de muncă şi a raportului de serviciu
C O N C L U Z I I
STUDIU DE CAZ
BIBLIOGRAFIE
95 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu