Studiu privind urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale

                                C U P R I N S
|I N T R O D U C E R E                                            |2      |
|CAPITOLUL I. DESPRE FINANŢELE PUBLICE LOCALE                     |4      |
|1.1. CONŢINUTUL ŞI TRĂSĂTURILE FINANŢELOR PUBLICE LOCALE         |4      |
|1.2. MODUL DE ORGANIZARE A FINANŢELOR PUBLICE LOCALE. AUTONOMIA  |4      |
|LOCALĂ ŞI AUTONOMIA FINANCIARĂ                                   |       |
|1.3. PROCESUL  BUGETAR LOCAL                                     |6      |
|1.3.1. Elemente generale                                         |6      |
|1.3.2. Etapele procesului bugetar local                          |7      |
|1.4. VENITURILE BUGETULUI LOCAL                                  |9      |
|CAPITOLUL II. IMPOZITE ŞI TAXE – PREZENTARE GENERALĂ             |12     |
|2.1. CONŢINUTUL ŞI ROLUL IMPOZITELOR                             |12     |
|2.2. ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPOZITULUI                          |13     |
|2.3. PRINCIPIILE IMPUNERII                                       |14     |
|2.4. CLASIFICAREA IMPOZITELOR                                    |15     |
|2.5.  TAXE                                                       |17     |
|CAPITOLUL III. STABILIREA, URMĂRIREA ŞI ÎNCASAREA IMPOZITELOR ŞI |18     |
|TAXELOR LOCALE ÎN MUNICIPIUL BISTRIŢA                            |       |
|3.1. Organizarea serviciului public municipal  „finanţe publice  |18     |
|municipale”                                                      |       |
|3.2. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale                    |21     |
|3.3. Colectarea impozitelor şi taxelor locale                    |23     |
|3.4. Înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale            |25     |
|3.5. Executarea silită a creanţelor bugetare                     |26     |
|3.6. Controlul pe linia de impozite şi taxe locale               |27     |
|3.7. Particularităţi privind gestiunea informaţiei specifice     |28     |
|CAPITOLUL IV. ANALIZA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE ÎN           |30     |
|MUNICIPIUL BISTRIŢA                                              |       |
|4.1. Impozitul pe clădiri                                        |30     |
|4.2. Impozitul şi taxa pe teren                                  |37     |
|4.3. Taxa asupra mijloacelor de transport                        |43     |
|4.4 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi           |47     |
|autorizaţiilor                                                   |       |
|4.5. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate |48     |
|Impozitul pe spectacole                                          |49     |
|4.7. Taxa hotelieră                                              |52     |
|4.8. Alte  taxe locale                                           |53     |
|4.9. Facilităţi fiscale                                          |54     |
|4.10. Despre veniturile bugetului primăriei municipiului Bistriţa|54     |
|A N E X E                                                        |59     |
|CAPITOLUL V. CONCLUZII ŞI PROPUNERI                              |66     |
|BIBLIOGRAFIE                                                     |68     |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu