Amortizarea mijloacelor fixe. Analiza eficientei utilizarii mijloacelor fixe (S.C. XYZ S.A.)

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I – Aspecte metodologice privind evidenta si amortizarea
                               mijloacelor fixe
|1.1. Fundamentari teoretice privind activele imobilizate       |1    |
|1.2. Fundamentari teoretice provind mijloacele fixe            |4    |
|          1.2.1. Particularitati ale participarii mijloacelor  |6    |
|fixe in procesul de productie                                  |     |
|          1.2.2. Organizarea evidentei mijloacelor fixe        |9    |
|1.3. Evaluarea imobilizarilor corporale                        |12   |
|1.4. Reevaluarea imobilizarilor                                |16   |
|1.5. Amortizarea mijloacelor fixe                              |19   |
|        1.5.1. Amortizarea liniara                             |24   |
|        1.5.2. Amortizarea degresiva                           |25   |
|        1.5.3. Amortizarea accelerate                          |28   |
|1.6. Contabilitatea operatiunilor privind activele imobilizate |29   |
|        1.6.1. Intrari de mijloace fixe                        |31   |
|        1.6.2. Iesirea din patrimoniu de mijloace fixe         |40   |
CAPITOLUL II – Prezentarea generala a societatii S.C.Extrapan S.A. Ploiesti
|2.1. Scurt istoric al S.C.Extrapan S.A. Ploiesti               |46   |
|2.2. Prezentarea S.C.Extrapan S.A.                             |47   |
|2.3. Structura organizatorica a S.C.Extrapan S.A.              |48   |
|2.4. Oferta de produse si servicii a S.C.Extrapan S.A.         |49   |
|2.5. Studiul pietei produselor de panificatie                  |53   |
|2.6. Piata produselor de panificatie realizate de S.C.Extrapan |55   |
|S.A.                                                           |     |
CAPITOLUL III – Analiza economico-financiara a S.C.Extrapan S.A. Ploiesti
|3.1. Indicatori ai potentialului tehnico-economic              |58   |
|3.2. Indicatori de rezultate                                   |62   |
|3.3. Indicatori ai potentialului financiar                     |68   |
|3.4. Indicatori de eficienta                                   |73   |
|3.5. Indicatori de solvabilitate si lichiditate                |77   |
CAPITOLUL IV – Concluzii privind analiza eficientei utilizarii mijloacelor
fixe la
                                 S.C.Extrapan S.A. Ploiesti
|4.1. Analiza dinamicii, structurii si starii mijloacelor fixe  |81   |
|la S.C.Extrapan S.A.                                           |     |
|Ploiesti                                                       |     |
|4.2. Analiza eficientei utilizarii mijloacelor fixe la         |88   |
|S.C.Extrapan S.A. Ploiesti                                     |     |
BIBLIOBRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu