Analiza activitatii de distributie (S.C. XYZ S.R.L.)

                                   CUPRINS
CAP. I.     PROBLEME STRATEGICE ALE ACTIVITĂŢII DE LOGISTICĂ  3
       1. 1. Organizarea logisticii     3
       1. 2. Transporturile, parte componentă a logisticii internaţionale
          7
CAP. II. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI S.C. ”CHEMO COMERŢ” S.R.L. ŞI
       STRUCTURA ORGANIZATORICĂ    19
       2. 1. Forma juridică a firmei şi cadrul legal     19
       2. 2. Prezentarea Generală  21
          2. 2. 1. Volumul afacerilor şi structura producţiei       21
          2. 2. 2. Numărul de personal şi structura      . 22
       2. 3. Activitatea de comerţ exterior   23
       2. 4. Managementul stocării, ca activitate a logisticii      27
       2. 5. Dotarea firmei cu mijloace de transport auto      29
       2. 6. Convenţii internaţionale – reglementări şi instituţii în
          traficul internaţional de mărfuri   29
       2. 7. Asigurări în transporturi  36
       2. 8. Rute de transport     37
       2. 9. Analiza economico financiară a activităţii desfăşurate 39
CAP. III. OPTIMIZAREA TRANSPORTULUI AUTO DE MĂRFURI      44
       3. 1. Drumuri de valoare optimă  44
CAP. IV. CONCLUZII ŞI PROPUNERI   50
ANEXE       52
BIBLIOGRAFIE     65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu