Arhitectura financiara internationala

   Cuprins
Introducere pag. 2
Cap.I
ARHITECTURA FINANCIARĂ INTERNAŢIONALĂ
l.LAspecte generale privind încercarea
   instituirii unei ordini financiare internaţionale     pag.4
1.2.  Instituţii financiar-monetare internaţionale pag. 5
1.2.1.      Fondul Monetar Internaţional
1. Istoric.Organizare.Funcţii     pag. 6
2. Mecanismele de finanţare
      şi condiţionalitatea. Asistenţa tehnică      pag.9
1.2.1.3.    Strategia datoriei publice şi situaţia
      drepturilor speciale de tragere   pag. 12
1.2.1.4.    F.M.I. - instituţie cu vocaţie universală.
      Perspectivele activităţii   pag.13
2. Grupul Băncii Mondiale    pag.15
3. Banca Reglementelor Internaţionale   pag.19
1.3.  Instituţii financiar-monetare regionale      pag.21
Cap.II
ILUSTRAREA ROLULUI ORGANISMELOR FINANCIAR-MONETARE
INTERNAŢIONALE ŞI REGIONALE ÎN CAZUL RELAŢIILOR CU ROMÂNIA
2.1.  România şi Fondul Monetar Internaţional      pag.29
1. Acordul stand-by august 1999-februarie 2001     pag.30
2. Acordul stand-by octombrie2001-octombrie 2003   pag.30
2. România şi Grupul Băncii Mondiale    pag.32
3. România şi Banca Reglementelor Internaţionale   pag.35
4. România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie
   şi Dezvoltare (B.E.R.D.) pag.36
2.5.  România şi Banca Europeană de Investiţii     pag.42
Cap.III
CONTROVERSE ASUPRA OPORTUNITĂŢII REFORMĂRII
SISTEMULUI FINANCIAR GLOBAL
3.1.  Criticile aduse instituţiilor financiar-monetare internaţionale
    şi regionale  pag.44
3.2.  Perspectivele sistemului financiar internaţionl    pag.48
Concluzii   pag.51
ANEXA 1: Strategia F.M.I. pentru crizele financiare      pag.54
ANEXA 2: Portofoliul de proiecte  pag.56
Bibliografie     pag.58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu