Managementul Resurselor Umane in Administratia Publica Local

CUPRINS:
Rezumatul lucrării în limba engleză …………………………………………………………………  4
Memoriul justificativ …………………………………………………………………………………   5
CAPITOLUL 1
PARTICULARITĂŢI   ALE   MANAGEMENTULUI   RESURSELOR   UMANE   ÎN    DOMENIUL
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE………............………………………………..…... 7
   1. Funcţionarul public, concept, tipologie…………………………………………….………… 7
   1. Pregătirea profesională a funcţionarilor publici…………………………………………... 8
   1. Recrutarea funcţionarilor publici………………………………………………………….  10
   1.4.  Selecţia funcţionarilor publici………………………………………………………………..  11
   5. Consideraţii privind probele de selecţie…………………………………………….. 13
   6. Numirea funcţionarilor publici…………………………………………………………...…. 13
   7. Motivarea funcţionarilor publici………………………………………………….…………. 15
   8. Evaluarea activităţii funcţionarilor publici……………………………………………….....16
   9. Modalităţi de încetare din funcţie a funcţionarilor publici……………….….16
CAPITOLUL 2
        PREZENTAREA CONSILIULUI JUDEŢULUI VASLUI……………………..…….……….. 18
    2 Funcţionarea Consiliului Judeţului Vaslui………………………………………………...... 18
   2. Atribuţii…………………………………………………………………………………...…….22
             2.3.         Regulamentul        de        organizare        şi
funcţionare……………………………………..………....23
        2.4.   Direcţiile  aflate  în   subordinea   Consiliului   Judeţului
Vaslui………………………………...24
    2.5.  Prezentarea serviciului de gestiune a resurselor umane şi a
      funcţiilor publice……………24
   2.6.  Organigrama aparatului propriu al CJV……………………..……………………………... 27
CAPITOLUL 3
STUDIU DE CAZ – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL CONSILIUL  JUDEŢULUI
VASLUI ………………….…………………………………………...28
      3.1.  Managementul carierei funcţionarilor
publici………………………………………………..29
      3.1.1. Evaluarea performanţelor profesionale individuale
      ale funcţionarilor publici de conducere şi de
      execuţie………………………………………...31
      3.1.2. Prezentarea metodei de analiză pentru tema “managementul
      carierei în cadrul Consiliului Judeţului Vaslui” pentru funcţionarii
      publici……………… 36
      3.1.3. Chestionar……………………………………………………………………………..…. 38
      3.2.  Managementul carierei personalului
contractual...……………………………………..……45
      3.2.1. Evaluarea performanţelor profesionale individuale
      ale personalului contractual…………………………………………………………………….45
       3.2.2  Prezentarea metodei de analiză pentru tema “managementul
      carierei în cadrul Consiliului Judeţului Vaslui” pentru personalul
      contractual…..………..49
      3.2.3. Chestionar…………………………………………………………………………………52
CONCLUZII ŞI PROPUNERI………………………………………………………………….......59
Interpretarea rezultatelor chestionarelor……………………………………..………………………..59
Concluzii şi Propuneri…………………………………………………………………………...………61
ANEXA 1……………………………………………………………………………………...………….65
ANEXA 2……………………………………………………………………………………………...….68
ANEXA 3…………………………………………………………………………………………….…...80
ANEXA 4…………………………………………………………………………………………………83
ANEXA 5……………………………………………………………………….………………………...85
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………..…………………….. 86

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu