Organizarea Contabilitatii la Inspectoratul de Protectie a Mediului Arad

Cuprins:
Cap. 1. Consideraţii generale privind protecţia mediului în ţara
noastră………..………...1
         1.1. Rolul şi importanţa protecţiei
mediului……………………………………………………..1
         1.2. Poluarea şi protecţia factorilor de mediu
mediului…………………………………………2
          1.2.1. Protecţia apei………………………………………………………………………....2
          1.2.2. Protecţia atmosferei…………………………………………………………………..3
          1.2.3. Protecţia solului………………………………………………………….…………...4
              1.3.      Organizarea       protecţiei       mediului       în
România………………………………………………..5
          1.4.  Inspectoratul  de  Protecţie  a  Mediului  Arad.  Atribuţii.
Structură organizatorică……………6
         1.5. Activitatea compartimentului financiar-contabil  şi  relaţiile
acestuia cu celelalte
                compartimente…………………………………………………………………..…………...9
Cap. 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli la Inspectoratul  de  Protecţie  a
Mediului Arad…..12
           2.1.   Fundamentarea   indicatorilor   privind   veniturile    la
Inspectoratul de Protecţie
                a Mediului Arad……………………………………………………………………………12
          2.2.   Fundamentarea   indicatorilor   privind   cheltuielile   la
Inspectoratul de Protecţie
                a Mediului Arad……………………………………………………………………………14
         2.3.  Întocmirea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  pe  anul
2002………………………………..22
Cap. 3. Organizarea contabilităţii la Inspectoratul de Protecţie a  Mediului
Arad………...23
                3.1.        Sistemul        de        înregistrare        în
contabilitate……………………………………………………23
         3.2. Modul de finanţare a instituţiei…………………………………………………………….25
         3.3. Contabilitatea creditelor bugetare………………………………………………………….26
         3.4. Contabilitatea plăţilor de casă şi  a  cheltuielilor  bugetare
efective…………………………27
           3.5.   Contabilitatea   mijloacelor   băneşti    şi    a    altor
valori………………………………………....29
         3.6. Contabilitatea decontărilor…………………………………………………………………30
                   3.6.1.    Contabilitatea    decontărilor    cu     terţii
debitori………………………………………...30
                     3.6.2.       Contabilitatea       decontărilor       cu
salariaţii……………………………………………...31
                 3.6.3.  Contabilitatea  decontărilor   cu   creditorii   şi
furnizorii………………………………..34
                3.6.4. Contabilitatea decontărilor cu  bugetul  statului,  a
decontărilor privind
                           asigurările sociale  şi  a  decontărilor  privind
contribuţia la constituirea
                           fondului de şomaj…………………………………………………………………...35
            3.7.    Contabilitatea    operaţiilor    privind     activitatea
extrabugetă………………………………….36
           3.8.   Contabilitatea   materialelor   şi   a    obiectelor    de
inventar……………………………………..39
          3.9.  Contabilitatea  mijoacelor  fixe  şi  a   cheltuielilor   de
capital…………………………………41
         3.10. Monografie contabilă privind principalele operaţiuni pe  luna
martie 2002………………42
Cap.    4.    Analiza     execuţiei     bugetare     pe     trimestrul     I
2002……………………………............48
              4.1.      Întocmirea      documentelor      contabile       de
sinteză……………………………………………..48
                           4.1.1.            Structura             situaţiei
financiare………………………………………………………...48
                4.1.2. Întocmirea balanţei,  bilanţului  şi  a  contului  de
execuţie bugetara…………………..49
            4.2.    Analiza    execuţiei    părţii    de     venituri     şi
cheltuieli……………………………………………50
               4.3.        Analiza        critică        a        sistemului
informatic……………………………………………………..52
Cap. 5. Concluzii şi propuneri……………………………………………………………….54
Anexe…………………………………………………………………………………………55
Bibliografie…………………………………………………………………………………...65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu