Analiza cheltuielilor salariale (S.C. XYZ S.A.)

                                   Cuprins
CAPITULUL   I   –   PROBLEME   TEORETICO-METODOLOGICE    PRIVIND    SISTEMUL
MOTIVAŢIONAL................................................................
............1
  1.
     MOTIVAŢIA...............................................................
     ................................1
1.             1.1.1Conceptul        de        motivaţie,        componente,
   forme......................................2
                             1.1.1.1              Conceptul               de
    motivaţie...........................................................2
             2.                        Componente                        ale
                motivaţiei...................................................
                ..2
             3.                           Forme                          ale
                motivaţiei...................................................
                ...........5
          1.                           Teorii                            ale
             motivaţiei......................................................
             ................8
               1.1.2.1   Teorii   ale   motivaţiei   bazate   pe    studiul
      nevoilor.....................8
               1.1.2.2   Teorii   ale   motivaţiei   bazate   pe    studiul
      comportamentelor.....14
  2. SELECŢIA PERSONALULUI ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII..................18
      1.               Recrutarea                şi                selecţia
         personalului.......................................................
         18
      2.      Primirea      şi      integrarea       personalului       nou
         angajat...................................25
      3.   Costurile   determinate   de   activităţile   privind   selecţia
         personalului .....27
  3. FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA PERSONALULUI........................29
CAPITOLUL             II             –             PIAŢA              MUNCII
......................................................................34
          2.1       Piaţa       muncii       .Ocuparea       forţei       de
muncă.......................................................34
                         2.1.1                   Oferta                   de
muncă.......................................................................
..............37
                         2.1.2                  Cererea                   de
muncă.......................................................................
............39
             2.2          Piaţa           muncii           –           piaţă
derivată....................................................................
.....41
CAPITOLUL                               III                                –
SALARIUL....................................................................
.........44
          3.1       Prezentare       generală.       Concepte        privind
salariul............................................44
                3.2             Mărimea             şi              dinamica
salariului..................................................................
..48
               3.3            Sisteme             de             salarizare.
Principii...................................................................
.51
                         3.3.1                   Forme                    de
salarizare..................................................................
..............51
           3.3.2     Principii     generale      ale      sistemelor      de
salarizare.......................................57
CAPITOLUL  IV  –  ANALIZA  CHELTUIELILOR  SALARIALE   LA   SC   MATIZOL   SA
............................................................................
..........................63
        4.1     Prezentarea     generală     a     firmei     SC     MATIZOL
SA.......................................63
    4.2 Nivelul, structura şi evoluţia veniturilor şi cheltuielilor
la                                SC                                 MATIZOL
SA..........................................................................
...................82
    4.3Cheltuieli de exploatare. Nivelul, structura şi evoluţia
cheltuielilor                                                             cu
personalul..................................................................
...................90
           4.3.1     Cheltuielile     cu     personalul.     Conţinut     şi
structură...................................92
       4.3.2 Locul şi  rolul  cheltuielilor  cu  personalul  la  SC  MATIZOL
SA............94
    4.4 Raportul dintre partea fixă şi partea variabilă a cheltuielilor
          cu          personalul           la           SC           MATIZOL
SA......................................................................96
CAPITOLUL                                V                                 –
Concluzii...................................................................
...............99
BIBLIOGRAFIE................................................................
...................................103

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu