Consideratii privind politica nationala de dezvoltare regionala

CUPRINS
INTRODUCERE …………………………………………………………......  7
CAPITOLUL I – REPERE PRIVIND DEZVOLTAREA REGIONALĂ ...…9
   1.1. Conceptul de dezvoltare şi dimensiunile sale
   .…..……...……………   9
   1.2. Regiunea – un concept atotcuprinzător
   ……………………..……....15
   1.3. Sursele şi evoluţia ideii regionale
   ..…………………………..……..18
   1.4. Regiunea română de dezvoltare – cerinţă europeană şi necesitate
       internă      ……………………………………………………………….21
CAPITOLUL  II – EXPERIENŢA EUROPEANĂ PRIVIND DEZVOLTAREA REGIONALĂ
   ………...………………………...……28
   2.1. Etapele dezvoltării regionale            …………………………..……………28
   2.2. Dezvoltarea regională în comparaţii internaţionale   …………....……  30
   2.3. Politici de dezvoltare regională          ……………………………………..   33
   2.4. Structuri de coordonare            …………………………………………..…  38
   2.5. Programe şi instrumente pentru dezvoltarea regională……...………  42
CAPITOLUL III – POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ÎN ROMÂNIA
   ..........................................................................
   .......................46
   3.1. Premisele dezvoltării regionale în România       …….……..……………46
    3.1.1. Perspective ale ideii regionale în România        ………..…………….
    46
    3.1.2. Capitolul 21 de negocieri cu Uniunea Europeană: Politica
              regională  şi coordonarea instrumentelor structurale
    ……...…….48
   3.2. Cadrul legislativ al dezvoltării regionale în România
   …….…...……49
    3.2.1. Legislaţia privind dezvoltarea regională        …………………..…….50
    3.2.2. Conformitatea cu acquis-ul comunitar       …………………….…….50
   3.3. Cadrul instituţional al dezvoltării regionale în România  ………..…..
   52
    3.3.1. Unităţi administrative regionale    ……………………………..…..  52
    3.3.2. Structuri decizionale şi administrative la nivel regional
    …….…..    54
    3.3.3. Structuri decizionale şi administrative la nivel naţional
    ...............    57
   3.4. Politici de dezvoltare regională şi coeziune socială în România
   ........  59
    3.4.1. Planul Naţional de Dezvoltare …………………………………...60
    3.4.2. Planuri sectoriale, planuri judeţene şi regionale de dezvoltare
         …. 64
    3.4.3. Procesul de programare   …………………………………….……  66
   3.5. Surse de finanţare pentru politicile de dezvoltare regională
       în România…………………………………………………………..67
    3.5.1. Surse financiare naţionale          ………………………………………. 67
    3.5.2. Fonduri de preaderare de la Uniunea Europeană
    .…………….....68
    3.5.3. Surse de finanţare postaderare...………………………….......….71
CAPITOLUL IV – STUDIU DE CAZ ASUPRA REGIUNILOR DE DEZVOLTARE DIN ROMÂNIA –
   PREZENT ŞI PERSPECTIVE      ……74
   4.1. Regiunea Nord-Est           .......……………………………………………..  76
    4.1.1. Evoluţii economice recente în regiunea Nord – Est
                 ……………   76
    4.1.2. Creşterea economică şi ocuparea în perioada 2007 – 2008, în
          regiunea Nord –Est……………...……………………………….78
   4.2. Regiunea Sud-Est…………………………………………………… 78
    4.2.1. Evoluţii economice recente în regiunea Sud – Est    ………………  79
    4.2.2. Creşterea economică şi ocuparea în perioada 2007 – 2008, în
          regiunea Sud – Est ……………………………………………….81
   4.3. Regiunea Sud Muntenia  ……………………………………………..81
    4.3.1. Evoluţii economice recente în regiunea Sud Muntenia ………….  82
    4.3.2. Creşterea economică şi ocuparea în perioada 2007 – 2008, în
          regiunea Sud Muntenia      ………………………………………….     84
   4.4. Regiunea Sud-Vest Oltenia…………………………………………. 84
    4.4.1. Evoluţii economice recente în regiunea Sud – Vest Oltenia   …….
           85
    4.4.2. Creşterea economică şi ocuparea în perioada 2007 – 2008, în
          regiunea Sud –Vest Oltenia………………………………..…….86
   4.5. Regiunea Vest  ……………………………………………………….   87
    4.5.1. Evoluţii economice recente în regiunea Vest    ……………………  88
    4.5.2. Creşterea economică şi ocuparea în perioada 2007 – 2008, în
          regiunea Vest      ……………………………………………………    89
   4.6. Regiunea Nord-Vest           ……………………………………..…….........90
    4.6.1. Evoluţii economice recente în regiunea Nord – Vest ……….…... 90
    4.6.2. Creşterea economică şi ocuparea în perioada 2007 – 2008, în
          regiunea Nord – Vest         …………………………………………… 92
   4.7. Regiunea Centru            …………………………………………………….92
    4.7.1. Evoluţii economice recente în regiunea Centru          …………………
          93
    4.7.2. Creşterea economică şi ocuparea în perioada 2007 – 2008, în
          regiunea Centru    ………………………………………………….  94
   4.8. Regiunea Bucureşti-Ilfov    ……………………………………………95
    4.8.1. Evoluţii economice recente în regiunea Bucureşti – Ilfov
          ……… 95
    4.8.2. Creşterea economică şi ocuparea în perioada 2007 – 2008, în
           regiunea Bucureşti – Ilfov……………………………………….  96
CONCLUZII       …………..……………………………………………………            98
ANEXE...............………..…………………………………………………            100
BIBLIOGRAFIE.......………………………………………………………          115

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu