CERCETARI PRIVIND TEHNICILE SI INSTRUMENTELE UTILIZATE IN OPTIMIZAREA ANALIZELOR STATISTICE DIN DOMENIUL ECONOMICO-FINANCIAR

CUPRINS
INTRODUCERE 5
CAPITOLUL 1      STATISTICA-METODĂ, ŞTIINŢĂ,INSTRUMENT  DE FUNDAMENTARE A
DECIZIILOR  7
 1.1 Momente ale evoluţiei gândirii statistice şi tendinţe contemporane  7
 1.2 Noţiuni şi concepte utilizate în statistică   8
 1.3 Analiza primară a datelor statistice    9
 1.4 Analiza grafică şi prin intermediul indicatorilor  15
 1.5 Analiza legăturilor dintre fenomene     27
     1.5.1 Metoda regresiei  28
     1.5.2 Metoda corelaţiei 31
 1.6 Analiza statistică a seriilor teritoriale şi cronologice 34
 1.7 Estimarea parametrilor prin metoda intervalelor de încredere   40
     1.7.1 Estimarea intervalelor de încredere pentru medie    42
     1.7.2 Estimarea intervalelor de încredere pentru dispersie     44
     1.7.3 Estimarea intervalelor de încredere pentru raportul dispersiilor
    45
     1.7.4 Estimarea intervalelor de încredere pentru diferenţa mediilor  46
CAPITOLUL 2      INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN OPTIMIZAREA     ANALIZEI
STATISTICE  47
 2.1 Instrumentul software Microsoft Excel   47
 2.2 Instrumentul software SPSS   54
 2.3 Instrumentul software SAS    60
 2.4 Instrumentul software MATLAB 61
CAPITOLUL 3      APLICAŢII INFORMATICE  65
 3.1 Utilizarea softurilor Excel şi SAS în optimizarea analizelor
  statistice
 din domeniul economico-financiar 65
     3.1.1 Posibilităţi de utilizare a metodei statistice Monte Carlo în
                  domeniul economico-financiar     65
     3.1.2 Repartizarea optimă a creditelor bancare în cadrul unui proiect
    de investiţii 76
     3.1.3 Studiul fenomenului emigraţiei forţei de muncă      83
 3.2 Utilizarea softurilor SPSS şi Matlab în optimizarea analizelor
  statistice          din domeniul  managementului organizaţiei militare  94
     3.2.1 Optimizarea analizei caracteristicilor psiho-comportamentale în
    vederea selecţiei pentru misiuni specifice     94
     3.2.2 Aplicaţii privind optimizarea analizei controlului la nivelul
    subunităţii   102
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 113
BIBLIOGRAFIE     115
ANEXE
............................................................................
............................117

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu