Analiza conducerii activitatii de desfacere

CUPRINS
CONTEXTUL ECONOMIC ACTUAL DE PREZENTARE A PROBLEMATICII SPECIFICE
DESFACERII  PRODUSELOR 3
CAPITOLUL 1 10
PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. VEL PITAR S.A.   10
  1.1. PROFILUL DE ACTIVITATE, SISTEMUL DIN CARE FACE PARTE    10
  1.2  SFERA DE DESFACERE A PRODUSELOR  12
  1.3. ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A  S.C. VEL PITAR S.A.    18
  1.4.  ELEMENTE SPECIFICE PROCESULUI TEHNOLOGIC DE FABRICAŢIE 23
   1.4.1.  PRINCIPALELE ECHIPAMENTE FOLOSITE, STAREA LOR 28
  1.5. CARACTERIZAREA ACTIVITĂŢII ECONOMICE A SOCIETĂŢII PE BAZA
  PRINCIPALILOR INDICATORI   30
CAPITOLUL 2 47
ANALIZA  CONDUCERII ACTIVITAŢII DE DESFACERE LA S.C. VEL PITAR S.A. 47
  2.1. ACTIVITĂŢI SPECIFICE PROCESULUI DE DESFACERE 47
  2.2. ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A COMPARTIMENTULUI DE DESFACERE-VÂNZĂRI    51
  2.2. ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A COMPARTIMENTULUI DE DESFACERE-VÂNZĂRI    51
  2.3. SISTEMUL DE RELAŢII PENTRU ACTIVITATEA  DE DESFACERE ÎN INTERIORUL ŞI
  ÎN AFARA SOCIETĂŢII  57
  2.4. ANALIZA CRITICĂ A ORGANIZĂRII ACTUALE A CONDUCERII ACTIVITĂŢII DE
  DESFACERE DIN CADRUL S.C. VEL PITAR S.A.    60
CAPITOLUL 3 64
ANALIZA REALIZĂRII ACTIVITĂŢII DE DESFACERE LA S.C VEL PITAR  PANIFICAŢIE
S.A. ÎN ANUL  2004     64
  3.1. ANALIZAVOLUMULUI DESFACERILOR PE TOTAL ŞI PE STRUCTURĂ ÎN ANUL 2004
  64
  3.2. DINAMICA STOCURILOR EFECTIVE DE PRODUSE FINITE ÎN ANUL 2004  71
  3.3. ANALIZA MODULUI DE ORGANIZARE A LIVRĂRILOR   75
  3.4. ANALIZA ACTIVITĂŢII DE DESFACERE A PRODUSELOR FINITE ÎN ANUL 2004  79
CAPITOLUL 4 83
STRATEGIA ÎN DESFACERE. VÂNZAREA PRODUCŢIEI PE 2005      83
  4.1. ANALIZA STRATEGICĂ A MEDIULUI CONCURENŢIAL ÎN CARE S-A REALIZAT
  DESFACEREA      83
   4.1.1. CONCURENŢII FIRMEI      90
   4.1.2. CLIENŢII FIRMEI   91
  4.2. FORME DE PROMOVARE  ŞI CĂI DE DISTRIBUŢIE PREVĂZUTE PENTRU AVUL 2005
  92
   4.2.1. PUBLICITATEA 93
   4.2.2. MANIFESTĂRILE PROMOŢIONALE    94
   4.2.3. PROMOVAREA VÂNZĂRILOR   95
CAPITOLUL 5 96
MĂSURI PROPUSE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII DE DESFACERE ŞI EXTINDEREA
VÂNZĂRII DE PRODUSE LA S.C. VEL PITAR S.A.   96
  5.1 RETEHNOLOGIZAREA FIRMEI      97
  5.2. DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE DESFACERE CU UN TERMINAL RECORDAT LA
  CALCULATORUL CENTRAL 103
  5.3.  EXTINDEREA REŢELEI DE MAGAZINE  104
  5.4. ÎMBUNĂTĂŢIREA STRUCTURII DE PERSONAL A COMPARTIMENTULUI DE DESFACERE
  106
BIBLIOGRAFIE     108

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu