Analiza bonitatii clientilor la Banca Comerciala Carpatica

CUPRINS
INTRODUCERE
MOTIVAŢIA, IMPORTANŢA ŞI METODOLOGIA CERCETǍRII
LISTA TABELELOR
CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETǍŢII BANCARE “BANCA COMERCIALA CARPATICA”  7
  1.1 PREZENTAREA GENERALǍ   4
  1.2 PRODUSELE OFERITE DE BANCA CARPATICA    9
  1.3 POZIŢIONAREA BǍNCII CARPATICA ÎN TOPUL BǍNCILOR DUPǍ VALOAREA
  ACTIVELOR 23
CAP 2: ABORDǍRI TEORETICO-METODOLOGICE IN DOMENIUL ANALIZEI BONITAŢII CU
EXEMPLIFICARE LA BANCA CARPATICA  25
  2.1 PRINCIPII FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI DE CREDITARE 25
  2.2 ASPECTE GENERALE PRIVIND RISCURILE BANCARE ÎN PROCESUL DE CREDITARE 29
  2.3 APRECIEREA CAPACITAŢII DE RAMBURSARE A SOLITANTILOR DE CREDIT 38
  2.4 METODOLOGIA DE ANALIZA A BONITAŢII LA BANCA COMERCIALA CARPATICA    59
CAP 3. STUDIU DE CAZ PRIVIND ANALIZA BONITAŢII ENTITǍŢII – STUDIU
COMPARATIV  66
  3.1 ANALIZA INDICATORILOR DE BONITATE ŞI SCORINGUL REZULTAT IN EVALUAREA
  S.C. ELANKO S.A.  LA BANCA COMERCIALA CARPATICA  68
  3.2 ANALIZA INDICATORILOR DE BONITATE ŞI SCORINGUL REZULTAT IN EVALUAREA
  S.C. ELANKO S.A. LA BANCPOST    70
  3.3 ANALIZA INDICATORILOR DE BONITATE ŞI SCORINGUL REZULTAT IN EVALUAREA
  S.C. ELANKO S.A. LA BANCA TRANSILVANIA      72
CAP 4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI     75
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu