Cai de sporire a volumului vanzarilor

CUPRINS
CAPITOLUL I.
Promovarea – cale de sporire a volumului vânzărilor      1
  1.1.      Promovarea: încadrarea în mix-ul de marketing şi definirea ei 1
  1.2.      Obiectivele şi rolul activităţii promoţionale     4
  1.3.      Strategia promoţională a firmei   6
  1.4.      Organizarea activităţii promoţionale în cadrul companiilor    7
  1.5.      Componentele sistemului de comunicaţie al activităţii
      promoţionale     în cadrul companiilor  9
  1.6. Metode, tehnici şi instrumente de comunicare şi promovare    10
  1.7.      Structura activităţii promoţionale     11
    1.7.1. Publicitatea: definiţie, obiective, forme şi modalităţi de
         evaluare a eficienţei acţiunilor publicitare    11
    1.7.2. Promovarea vânzărilor: definiţie, obiective, tehnici de vănzare,
         evaluarea eficienţei tehnicilor de promovare a vânzărilor  26
    1.7.3. Forţele de vânzare: definiţie, obiective, structura forţelor de
         vânzare, evaluarea eficienţei acţiunilor promoţionale realizate
         prin forţele de vânzare  33
    1.7.4. Relaţiile publice: definiţie, obiective ,modele de comunicare,
         metode şi tehnici utilizate, evaluarea eficienţei activităţilor de
         relaţii publice     38
CAPITOLUL II.
Prezentarea generală a firmei     43
  2.1. Scurt istoric   43
  2.2.      Grupul de firme Altex 44
  2.3. Conducerea şi administrarea societăţii 44
  2.4.      Procedura organizatorică şi de gestiune      45
  2.5.      Servicii oferite 48
  2.6.      Nomenclatorul de produse    49
  2.7.      Canale de distribuţie şi forme de comercializare  53
  2.8.      Realizări 2004   53
  2.9. Performanţe financiare şi previziuni pentru anul 2005  54
CAPITOLUL III.
Situaţia economico-financiară a S.C. ALTEX IMPEX S.R.L.  55
  3.1. Analiza evoluţiei principalilor indicatori ai bilanţului contabil. 55
    3.1.1. Dinamica principalilor indicatori de bilanţ   56
    3.1.2. Modificări structurale ale elementelor din bilanţ   57
  3.2. Rezultatele şi eficienţa activităţii economice a S.C. ALTEX IMPEX.
      S.R.L. în perioada 2000-2004.     63
  3.3. Aprecieri privind potenţialul şi viabilitatea firmei S.C. ALTEX
      IMPEX. S.R.L.    68
    3.3.1. Indicatori şi indici economico-financiari.    68
    3.3.2. Evidenţierea simptomelor pozitive şi negative 73
CAPITOLUL IV.
Evaluarea potenţialului intern al firmei     75
  4.1. Evidenţierea punctelor “tari” şi “slabe” şi analiza cauzală a
      acestora  pe ansamblul activităţii.     75
  4.2.Evaluarea puterii interne a firmei pe principalele domenii de
      activitate  76
    4.2.1. Evidenţierea punctelor tari şi slabe şi determinarea puterii
         interne a firmei în domeniul comercial ( Marketing)   77
    4.2.2. Evidenţierea punctelor forte, slabe şi determinarea puterii
         interne a firmei în domeniul economico-finanaciar     78
    4.2.3. Evidenţierea punctelor tari, slabe şi determinarea puterii
         interne a S.C. ALTEX IMPEX S.R.L. în domeniul managerial   78
    4.2.5. Puncte forte, puncte slabe şi determinarea puterii interne a
         firmei în domeniul resurselor umane  82
    4.2.6. Evidenţierea punctelor forte, slabe şi determinarea puterii
         interne a S.C. ALTEX IMPEX S.R.L. în domeniul cercetării –
         dezvoltării   82
CAPITOLUL V.
Analiza activităţilor promoţionale      83
  5.1. Volumul şi structura pieţei produselor electronice şi electrocasnice
      83
  5.2. Preferinţele consumatorilor      85
  5.3. Acţiuni promoţionale întreprinse în perioada 2002-2004 93
    5.3.1. Analiza campaniilor ATL      93
    5.3.2. Analiza profilului clienţilor Altex     94
CAPITOLUL VI
Prezentarea propunerilor de promovare la Altex Impex S.R.L.   96
  6.2. Prezentarea propunerilor de promovare ale S.C. Altex Impex S.R.L.
      pentru perioada iulie 2004-iulie 2005   96
    6.2.1. Campanii ATL      96
    6.2.2. Campanii BTL      100
    6.2.3. Campanie mixtă ATL+BTL 105
    6.2.4. Campanii web      105
CONCLUZII   107
ANEXA 1     110
ANEXA 2     112
ANEXA 3     113
ANEXA 4     115
BIBLIOGRAFIE     116

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu