Managementul institutiilor publice

CUPRINS
Cap.      I:       Instituţia       managementului       în       societatea
contemporană…………….…………..……..3
  1. Concept şi definire………………………………………………………………………3
  2. Managementul – ştiinţă a lumii moderne………………….…………………………….4
      1. Managerii şi managementul……………………………………………...……….5
      2. Funcţiile managementului…………………….…………………………………..7
     1.3 Sisteme de conducere moderne……………………………...…...……………………10
        1.3.1    Managementul prin obiective (MPO)……………………………………….…...10
        1.3.2    Managementul prin proiecte (MPP)………………………………………….…..11
        1.3.3    Managementul pe produs (MPPr)………………………………….…………….12
        1.3.4    Managementul prin buget (SCB)……………………………...…………………12
 Cap. II: De la  managementul  organizaţiilor  de  afaceri  la  managementul
public……………..14
    2.1 Delimitări conceptuale…………………………………………………………...….….14
    2.2 Necesitatea apariţiei managementului public ca domeniu  distinct  al
managementului..15
    2.3 „Statutul birocratic” şi „Noul management public”……………………………………16
Cap.      III:      Specificul      organizaţiilor      din      perspectiva
managementului……………………….....20
    3.1 Cum putem defini organizaţia………………………………………………………….21
    3.2 Obiectivele organizaţiei……………………..…………………………………………22
Cap.     IV:     Preocupări     şi     transformări     în      managementul
contemporan………………………...25
Cap.  V: Organizarea instituţiilor publice…………………………………………………….31
    5.1 Administraţia publică centrală………………………………….……...…...………….32
      1. Parlamentul………………………………………………………………..……..32
      2. Preşedintele României……………………………………………………...…….34
      3. Guvernul………………………………………………………………………….35
      4. Administraţia publică locală de specialitate……………………………...………36
    5.2 Administraţia publică locală………………………………………………………...…37
      1. Consiliile locale…………………………………………………………………..39
      2. Consiliile judeţene………………………………………………………………..44
      3. Primăriile………………………………………………………...……………….48
      4. Prefecturile……………………………………………………………………….50
      5. Serviciile publice locale………………………………………………………….52
Cap. VI: Managementul instituţiilor publice…………………………………………………62
     6.1 Delimitări şi concepte…………………………………………………………………62
     6.2 Conţinutul managementului public……………………………………………………64
      1. Caracteristicile managementului public……………………………………...….64
      2. Principiile şi legalităţile managementului public………………………………..66
     6.3. Funcţiile managementului public……………………………………………………..69
   4.  Particularităţile  managementului  public  în   domeniul   resurselor
      umane……………...76
      1. Funcţia publică în România…………………………………………..……..…...77
      2. Funcţionarul public……………………………………………………………....78
   5. Sistemul decizional al managementului public………………………………………..84
Cap  VII: Reforma instituţiilor publice  locale  în  perspectiva  integrării
României în Uniunea Europeană……………………………………………………………………………………...87
     7.1.Capacitatea administrativă în contextul criteriilor de  aderare  la
Uniunea Europeană… 87
        7.1.1 Implementarea acquisu-ului comunitar……………………………………………..92
     7.2. Reforma administraţiei publice locale…………………………………………………93
Cap.  VIII  Studiul de caz………………………………………………………………………99
     Bibliografie……………………………………………………………………………...…107

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu