ASPECTE PRIVIND RECUNOASTEREA, EVALUAREA SI CONTABILIZAREA IMOBILIZARILOR

CUPRINS
INTRODUCERE 6
I. PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE, COMERCIALĂ ŞI
FINANCIARĂ LA S.C. CONELT S.R.L.  8
1.1. Aspecte generale privind activitatea S.C. Conelt S.R.L.  8
    1.1.1. Statutul S.C. CONELT S.R.L   ………………………………………..8
    1.1.2. Structura organizatorică şi atribuţii în cadrul S.C. CONELT S.R.L
    ..10
    1.1.3. Caracterul sezonier al activităţii de construcţii   ……………………..14
1.2. Piaţa şi concurenţa     14
    1.2.1. Analiza clienţilor S.C. CONELT S.R.L    ……………………………14
    1.2.2. Analiza furnizorilor S.C. CONELT S.R.L  …………………………16
    1.2.3. Concurenţa  …………………………………………………………19
1.3. Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari în perioada
2004 - 2006 19
    1.3.1. Analiza structurii financiare a S.C. Conelt S.R.L.  ………………….20
    1.3.2. Indicatorii de bonitate ai S.C. Conelt S.R.L. ……………………….22
    1.3.3. Analiza stării de echilibru a S.C. Conelt S.R.L.    ……………………25
    1.3.4. Diagnosticarea riscului situaţiei financiare  …………………………27
II. ASPECTE PRIVIND RECUNOAŞTEREA, EVALUAREA ŞI CONTABILIZAREA
IMOBILIZĂRILOR   30
2.1. Abordari teoretice privind activele imobilizate     30
    2.1.1.   Conceptul   privind   recunoaşterea    activelor    imobilizate
    ……………..32
    2.1.2. Generalităţi privind imobilizările necorporale      ……………………...33
    2.1.3. Generalitaţi privind imobilizările corporale  ………………………..36
    2.1.4. Generalitaţi privind imobilizările financiare ……………………….38
2.2. Organizarea sistemului informational contabil al imobilizarilor
40
    2.2.1.  Documente  privind  intrarea  în   gestiune   a   imobilizărilor
    …………...40
    2.2.2.  Documente  privind  ieşirea  din   gestiune   a   imobilizărilor
    …………...42
2.3. Aspecte privind evaluarea si reevaluarea activelor imobilizate .43
    2.3.1. Reguli generale privind evaluarea activelor imobilizate  ……………43
    2.3.2. Reevaluarea imobilizărilor corporale    ……………………………....46
2.4. Contabilizarea imobilizărilor necorporale     46
    2.4.1. Contabilizarea cheltuielilor de constituire   ………………………….47
    2.4.2. Contabilizarea cheltuielilor de dezvoltare    ………………………….48
    2.4.3.  Contabilizarea  concesiunilor,  imobilizărilor  necorporale   de
    natura superficiei şi a uzufructului, brevetelor,  licenţelor,  mărcilor
    comerciale     şi     altor     drepturi     şi     valori     similare.
    …………………………………………...49
    2.4.4. Contabilizarea fondului comercial  …………………………………51
    2.4.5. Contabilizarea altor imobilizări necorporale  ……………………….52
    2.4.6. Contabilizarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie  şi
    a avansurilor acordate pentru imobilizări corporale  ………………………...53
2.5. Contabilizarea imobilizărilor corporale 55
    2.5.1. Contabilizarea terenurilor   …………………………………………..56
    2.5.2. Contabilizarea amenajărilor de terenuri ……………………………57
    2.5.3. Contabilizarea altor imobilizări corporale    ………………………….58
    2.5.4. Contabilizarea  imobilizărilor  corporale  în  curs  de  execuţie
    ………..60
    2.5.5.   Contabilizarea   avansurilor   acordate   pentru    imobilizări
    necorporale şi corporale ……………………………………………………………….61
2.6. Amortizarea imobilizărilor   61
    2.6.1. Noţiuni generale privind amortizarea    ………………………………61
    2.6.2. Regimuri de amortizare …………………………………………….63
    2.6.3. Aspecte fiscale privind amortizarea     ………………………………..68
    2.6.4. Contabilizarea amortizării activelor imobilizate    ……………………70
2.7. Contabilizarea imobilizărilor financiare      72
    2.7.1.  Contabilizarea  acţiunilor  deţinute  la   entităţile   afiliate
    ……………...72
    2.7.2. Contabilizarea intereselor de participare     …………………………...73
    2.7.3. Contabilizarea altor titluri imobilizate      ……………………………...74
    2.7.4. Contabilizarea creanţelor imobilizate   ………………………………75
    2.7.5. Contabilizarea vărsămintelor de efectuat pentru imobilizările
    financiare    …………………………………………………………………..77
2.8. Contabilizarea ajustărilor pentru deprecierea sau pierderea de valoare
a activelor imobilizate      77
    2.8.1. Noţiuni generale  ……………………………………………………77
    2.8.2. Sistemul de conturi utilizat pentru deprecierea sau pierderea de
    valoare a imobilizărilor ……………………………………………………78
III. STUDIU DE CAZ PRIVIND RECUNOAŞTEREA, EVALUAREA ŞI CONTABILIZAREA
IMOBILIZĂRILOR LA S.C. CONELT S.R.L.    80
3.1. Modul de înregistrare în contabilitate a imobilizărilor necorporale şi
a amortizării acestora 80
3.2. Modul de înregistrare în contabilitate a imobilizărilor corporale şi a
amortizării acestora   85
3.2. Modul de contabilizare a imobilizărilor financiare  97
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 99
BIBLIOGRAFIE     101

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu