Particularitati privind creditarea clientilor

CUPRINS
    INTRODUCERE  6
    CAPITOLUL I Aspecte caracteristice ale sistemului  bancar  românesc  în
perioada de tranziţie spre economia de piaţă 8
       1.1. Dinamica şi structura sistemului bancar românesc în perioada  de
  tranziţie 8
         1.1.1. Cadrul legislativ 8
         1.1.2.Particularităţi ale sistemului bancar     10
         1.1.3 Structura de proprietate 12
         1.1.4. Concentrarea şi competiţia în sistem     14
       1.2. Banca Naţională a României - rol şi funcţii  16
       1.3. Băncile comerciale – rol şi operaţiuni  17
         1.3.1.  Rolul băncilor comerciale în sistemul bancar românesc    17
         1.3.2. Operaţiunile  bancare  pasive  -  modalităţi  principale  de
    atragere a resurselor băncii  18
         1.3.3. Operaţiunile  bancare  active  -  modalităţi  principale  de
    plasare a resurselor băncii   23
    CAPITOLUL II Abordări teoretice ale procesului de creditare bancară din
România     26
       2.1. Noţiunea de credit     26
       2.2. Elementele şi trăsăturile creditului    27
       2.3. Teorii asupra creditului    29
       2.4. Activitatea de creditare    31
       2.5.  Riscul în activitatea de creditare     35
       2.6. Biroul de credit 45
       2.7. Tipuri de credite acordate persoanelor fizice      47
    CAPITOLUL III Particularităţi privind creditarea clienţilor  retail  de
către băncile comerciale din România    50
       3.1.Condiţii generale de creditare pentru persoane fizice    50
       3.2.Acordarea şi  derularea  produselor  tip  credit  pentru  clienţi
  retail    53
         3.2.1. Consilierea clienţilor retail 54
         3.2.2. Verificarea şi analiza documentaţiei de credit 55
         3.2.3. Aprobarea creditelor    57
         3.2.4. Contractarea creditelor 58
         3.2.5.Tragerea creditelor      60
         3.2.6.   Monitorizarea   utilizării   creditelor   şi   verificarea
    garanţiilor acestora    61
         3.2.7. Ramburasarea creditelor  şi  achitarea  dobânzilor  datorate
    băncii de către împrumutaţi   62
         3.3.2. Comisioane percepute pentru credite      66
         3.3.3. Comisioane aferente cardurilor de credit 67
         3.3.4.Dobânda anuală efectivă (DAE)  69
    CAPITOLUL IV Studiu privind creditele auto acordate persoanelor  fizice
de către băncile comerciale din România 70
       4.1. Particularitaţi privind creditele auto  70
       4.2. Piaţa creditelor auto oferite de către  băncile  comerciale  din
  România   75
       4.3. Studiu de caz: contractarea unui credit  pentru  achiziţia  unui
  autoturism     77
    CONCLUZII ŞI PROPUNERI  82
    BIBLIOGRAFIE 85
    ANEXE  87

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu