Fonduri mutuale

Cuprins
Partea I –  Rentabilitatea  şi  riscul  plasamentelor  în  acţiuni,  fonduri
mutuale şi euro  3
Capitolul 1. Analiza rentabilităţii şi riscului acţiunii BCC  3
  1.1. Determinarea şi analiza rentabilităţii 3
  1.2. Determinarea riscul şi estimarea rentabilităţii acţiunii BCC  pe luna
  mai  2007 5
Capitolul 2. Analiza rentabilităţii şi  riscului  unităţii  de  fond  pentru
fondul mutual Omninvest pe luna mai 2007     7
  2.1. Determinarea şi analiza rentabilităţii fondului mutual “Omninvest” pe
  luna mai 2007  7
  2.2.Determinarea riscului şi estimarea rentabilităţii fondului mutual
  Omninvest  pe luna mai 2007     10
Capitolul 3. Analiza rentabilităţii şi riscului cursului de  schimb  al  EUR
în raport cu RON 11
  3.1.Determinarea şi analiza rentabilităţii  11
  3.2.Determinarea riscului şi estimarea rentabilităţii cursului valutar
  EUR/RON în mai 2007  14
Capitolul 4. Analiza comparativă a rentabilităţii şi riscului acţiunii  BCC,
fondului mutual Omninvest şi al cursului de schimb al EUR  în raport cu  RON
15
  4.1.Reprezentarea grafică şi interpretarea pentru rentabilitate şi risc 15
  4.2. Identificarea plasamentului performant apelând la indicele Sharpe  18
Partea a II-a – Strategii de opţiuni pe acţiuni    19
Capitolul 1. Identificarea şi interpretarea trendului acţiunii BCC  19
Capitolul 2.  Strategii simple cu opţiuni pe acţiuni     21
  2.1.Vânzarea opţiunii CALL şi cumpărarea opţiunii PUT  21
Capitolul 3. Strategii implicând un tip de opţiune şi actiunea BCC  22
  3.1 Strategia rezultată din combinarea scăderii preţului acţiunii şi
  cumpărarea opţiunii CALL   22
  3.2 Strategia rezultată din combinarea scăderii preţului acţiunii şi
  vânzarea opţiunii PUT      24
CAP.4  Strategii implicând  două  sau  mai  multe  opţiuni  de  acelaşi  tip
25
  4.1 Spreadul în creştere combinând opţiuni CALL  25
  4.2 Spreadul în creştere combinând opţiuni PUT   26
  4.3 Spreadul în scădere combinând opţiuni CALL   28
  4.4 Spreadul în scădere combinând opţiuni PUT    29
  4.5 Spreadul butterfly (fluture)      31
    4.5.1  Spreadul fluture combinând 3 opţiuni CALL     31
    4.5.2  Spreadul fluture combinând 3 opţiuni PUT      33

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu