TEHNICI DE ACOPERIRE A RISCULUI PRJN OPERATIUNI LA BURSELE DE VALORI

CUPRINS
                                 CAPITOLUL I
                     Pieţe de capital. Bursa de valori.
      1.1. Rolul şi locul bursei de valori în economie
      1.2.  Scurta incursiune în istoria bursei din România
      1.3. Valorile mobiliare - obiect al tranzacţiilor la Bursa
de Valori
                                CAPITOLUL II.
                        TRANZACŢII LA BURSA DE VALORI
      2.1. Contractele bursiere
      2.2. Mecanismul tranzacţiilor
      2.3. OPERAŢIUNI LA BURSA DE VALORI
                                CAPITOLUL III
                              INDICII DE BURSĂ
      3.1. Principalii indici pe pieţele internaţionale
      3. 2.1 Indici bursieri pe piaţa românească
                                CAPITOLUL IV.
                           RISCUL INVESTIŢIILOR LA
                          BURSA DE VALORI BUCUREŞTI
      4.1. Noţiunea de risc
      4.2. Modalităţi de protecţie în faţă riscului de preţ
                                CAPITOLUL V.
                            EXPERIENŢA ROMÂNESCĂ
      5.1. Premisele formării pieţei de capital din România
      5.2. Bursa de Valori Bucureşti
      5.3. Metode de acoperire a riscului pe piaţa românească de capital
BIBLIOGRAFIE:
120 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu