Analiza calitatii ca provocare concurentiala (S.C. XYZ S.A.)

CUPRINS
     1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C “CAROMET” S.A
         1. Istoria
         2. Produsele
         3. Piaţa
         4.  Tehnologii, cercetare, dezvoltare
         5. Piaţa forţei de muncă
         6.  Clienţii şi mediul concurenţial
         7.  Cultura organizaţională
     2. NOŢIUNI GENERALE REFERITOARE LA CALITATE
         1. Calitatea produselor şi serviciilor în economia contemporană
              1. Elemente favorizante ale creşterii importanalităţii, ca
                 factor al competitivitţii întreprinderilor
                   1. Intensificarea concurenţei
                   2. Creşterea exigenţelor clienţilor şi ale societăţilor
                   3. Creşterea complexitţii produselor şi serviciilor
              2. Orientări actuale privind definirea calităţii produselor
              3. Cadrul conceptual al calităţii produselor definit de
                 standardele internaţionale
              4. Evoluţia modalităţilor de asigurare a calităţii
                   1. Asigurarea calităţii prin control
                   2. Asigurarea calitţii prin metode statistice
                   3. Asigurarea calit’ii prin motivarea personalului
                   4. Promovarea unor concepte integratoare de asigurare a
                      calităţii
     3. CALITATEA-SURSĂ DE AVANTAJ CONCURENŢIAL
         1. Calitate. Calitate industrială
         2. Sursele avantajului concurenţial
              1. Conceptele
                   1. Ce este calitatea
                   2. Cine este clientul
                   3. Care sunt cerinţele clientului
                   4. Prin ce se măsoară în mod obiectiv satisfacţia
                      clientului?
                   5. Cum putem şti ca am atins nivelul de performanţă
                      definit
                              prin calitate
              2. Abordarea calităţii
                   1. Inspecţia
                   2. Controlul
                   3. Asigurarea
                   4. Dezvoltarea abordării asigurare
         3. Politica europeană de promovare a caltăţii
              1. Conceptul “promovarea calităţii”
              2. Geneza politicii europene de promovare a calităţii
              3. Semnificaţiile politicii europene de promovare a caltăţii
              4. Avantajele şi oportunităţile politicii europene de
                 promovare a calităţii
              5. Argumentele esenţiale referitoare la oportunitatea şi
                 necesitatea
                       unei politici naţionale de promovare a calităţii
              6. Propuneri privind politica naţională de promovare a
                 calităţii în      România.
     4. CAROMET CARANSEBEŞ – O PROVOCARE ÎN CALITATE….
         1. Implementarea sistemului de asigurare a calităţii
         2. Resursa umană-cel mai important capital al firmei
         3. Calitatea produsului-cerinţa intrinsecă a succesului pe piaţă
      BIBLIOGRAFIE
      51 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu