Diagnosticul Starii Financiare a Intreprinderii

                                              CUPRINS
Introducere
       Capitol I.      Creditarea bancară- sursă esenţială de profituri  şi
riscuri pentru bancă
       1. Importanţa procesului de creditare pentru bancă
       2. Determinantele procesului de creditare bancară
       3.    Evaluarea riscurilor  de  creditare  în  cadrul  procesului  de
          acordare a creditelor
             Capitol II.     Diagnosticul agenţilor economici ca  metodă  de
evitare a riscului de creditare
    2.1 Metode tradiţionale de analiză a bonităţii agenţilor  economici  în
vederea determinării riscului de creditare
      2.1.1 Diagnosticul lichidităţii  pentru  determinarea  capacităţii  de
          plată
          2.1.2 Diagnosticul solvabilităţii pentru determinarea riscului  de
creditare
      2.1.3 Analiza rentabilităţii – expresie a capacităţii  de  achitare  a
                  dobînzii
    2.2 Metode moderne de diagnostic financiar a agenţilor economici
             2.2.1  Metoda credit-scoringului
               2. Metoda „Z” a lui Altman de determinare a falimentării
      2. Căi de optimizare a diagnosticului economico-financiar  în  vederea
         determinării riscului de creditare
       Capitol III.     Metode  contemporane  de  diagnostic  financiar  în
băncile Republicii Moldova
    1.   Prezentarea sistemului bancar şi a riscului  bancar  în  Republica
       Moldova
     2. Aplicarea diagnosticului economico-financiar a întreprinderilor  în
        băncile moldoveneşti
    Concluzie
    Bibliografie
83 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu