Startegii concurentiale

CUPRINS
INTRODUCERE - 5 -
CAPITOLUL 1 FIRMA ÎN NOUL MEDIU CONCURENŢIAL - 7 -
1. Consideraţii cu privire la mediul concurenţial  - 8 -
2. Orizonturi pentru mileniul trei      - 11 -
  1.3. Coordonate ale politicii de concurenţă în Uniunea Europeană  - 12 -
CAPITOLUL AL 2-LEA SUPRAVEGHEREA ŞI ANALIZA COMPORTAMENTULUI CONCURENŢILOR
- 15 -
  2.1. Supravegherea mediului concurenţial al firmei     - 15 -
  2.2. Identificarea concurenţilor firmei     - 19 -
  2.3. Evaluarea şi înţelegerea concurenţilor - 20 -
    2.3.1. Determinarea obiectivelor concurenţilor - 20 -
    2.3.2. Proiectarea grupurilor strategice  - 20 -
    2.3.3. Anticiparea reacţiilor concurenţilor    - 22 -
  2.4. Ierarhizarea concurenţilor din prisma ameninţării pentru firmă     -
  24 -
CAPITOLUL AL 3-LEA  STRATEGII CONCURENŢIALE  - 26 -
  3.1. Modelul bazat pe strategii militare    - 26 -
    3.1.1. Strategia defensivă    - 27 -
    3.1.2. Strategia ofensivă     - 28 -
    3.1.3. Strategia bazată pe flancuri - 29 -
    3.1.4. Strategia de gherilă   - 30 -
  3.2. Strategii concurenţiale bazate pe avantajul concurenţial     - 30 -
    3.2.1. Supremaţia prin cost   - 33 -
    3.2.2. Strategia de diferenţierei   - 37 -
    3.2.3. Strategia de concentrare     - 40 -
  3.3. Strategii concurenţiale bazate pe poziţia pe piaţă     - 44 -
    3.3.1. Liderul de piaţă  - 45 -
    3.3.2. Agresivul   - 48 -
    3.3.3. Imitatorii  - 49 -
    3.3.4. Specialiştii de nişă   - 50 -
  3.4. Strategii concurenţiale bazate pe cooperarea între societăţile
  comerciale     - 51 -
    3.4.1. Alianţe de co-integrare      - 52 -
    3.4.2. Alianţele de pseudo-concentrare    - 52 -
    3.4.3. Alianţele complementare      - 53 -
    3.4.4. Parteneriatele verticale     - 54 -
    3.4.5. Societăţile mixte internaţionale   - 55 -
    3.4.6. Acordurile inter-sectoriale  - 56 -
    3.4.7. Trusturile şi cartelurile    - 56 -
    3.4.8. Oligopolurile     - 57 -
CAPITOLUL AL 4-LEA  STUDIU PRIVIND STRATEGIILE CONCURENŢIALE APLICATE PE
PIAŢA AUTOMOBILELOR DIN ROMÂNIA   - 59 -
  4.1. Evoluţia pieţei româneşti a automobilelor în perioada 2001-2006    -
  59 -
  4.2. Analiza strategiilor şi relaţiilor concurenţiale pe piaţa
  automobilelor din România  - 67 -
  4.3. Tendinţe pe piaţa automobilelor din România - 77 -
CONCLUZII   - 80 -
BIBLIOGRAFIE     - 82 -
ANEXE - 84 -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu