Procedura de evaluare a unei organizatii folosind reperele teoriei procesual-organice

Cuprins
INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I 3
EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE EVALUARE ÎN GESTIONAREA ORGANIZAŢIILOR      3
CAPITOLUL II     3
INTERPRETAREA PROCESUAL-ORGANICĂ A ORGANIZAŢIILOR  3
2.1 Cum sunt posibile organizaţiile?    3
2.2 Necesităţi ce se dezvoltă în  interiorul  organizaţiilor  ca   urmare  a
    asumării satisfacerii unor necesităţi sociale  3
2.3 Localizarea organizaţiilor în existenţa socială      3
    2.3.1 Localizarea organizaţiilor în existenţa socială      3
    2.3.2 Consecinţe ale funcţionării organizaţiilor     3
CAPITOLUL  III   3
EVALUAREA ORGANIZAŢIEI 3
3.1 Repere procesual-organice pentru evaluarea organizaţiei   3
    3.1.1 Evaluarea orizontului de interpretare în care se situează
    organizaţia   3
    3.1.2 Organizarea  implicării oamenilor în funcţionarea organizaţiei  3
    3.1.3 Capacitatea organizaţiei de a concepe decizii strategice  3
    3.1.3.1  Explorările utile adoptării opţiunilor strategice 3
    3.1.3.2 Realizarea opţiunilor strategice  3
    3.1.3.3 Conceperea programelor strategice 3
    3.1.4  Capacitatea organizaţiei de a de a susţine infoenergetic
    îndeplinirea programelor strategice 3
    3.1.5  Capacitatea organizaţiei de a procesa informaţii    3
    3.1.5.1 Posibilitatea specializării sociointerpretorilor în
    organizaţii   3
    3.1.5.2 Conexiuni relevante între oamenii din organizaţiei şi
    sociointerpretori  3
    3.1.5.3  Cum se poate gestiona procesarea informaţiilor în organizaţii
    3
    3.1.6  Raporturile organizaţiei cu domeniul public   3
    3.1.7  Localizarea organizaţiei în interiorul pieţelor     3
    3.1.8 Capacitatea organizaţiei de a-şi gestiona imaginea   3
    3.1.9 Capacitatea organizaţiei de a-şi gestiona reproducerea socială  3
    3.1.10 Capacitatea organizaţiei de a-şi maximiza funcţionalitatea     3
3.2 Procedură de evaluare a unei organizaţii folosind  reperele  oferite  de
    teoria procesual-organică     3
3.3 Evaluarea procedurii de evaluare    3
STUDIU PRIVIND FUNCŢIONALITATEA ROLURILOR DE MILITAR ŞI DE STUDENT  ASUMATE
ŞI REALE    3
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 3
BIBLIOGRAFIE     3

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu