SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR IN CAZUL SOCIETATII COMERCIALE x

    descriere activitate
                                 PREZENTARE
                   IAS 7 – SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
AVANTAJELE ÎNTOCMIRII UNEI SITUAŢII A FLUXURILOR DE NUMERAR
ELEMENTELE UNEI SITUAŢII A FLUXURILOR DE NUMERAR
Activităţile de exploatare
Activităţile de investiţii
Activităţile de finanţare
METODA DIRECTĂ vs METODA INDIRECTĂ
EXEMPLU DE METODĂ INDIRECTĂ
EXPLICAŢIE REFERITOARE LA TRANSFERAREA DATELOR DIN  TABELELE  DE  CALCUL  ÎN
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
FLUXURI DE NUMERAR ÎN VALUTĂ
PREZENTAREA INFORMAŢIILOR
32 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu