Politici fiscal-bugetare pentru perioada 2005-2008

CUPRINS
Cap. 1. MECANISMUL FINANŢELOR PUBLICE
1.1. Nevoi individuale şi nevoi colective
Conţinutul economic al finanţelor publice
1.3.  Funcţia de repartiţie a finanţelor publice
1.4. Sistemul fondurilor de resurse financiare
1.5. Organe cu atribuţii şi raspunderi în domeniul finanţelor publice
Rolul finanţelor publice în economia de piaţă¹
Cap. 2. POLITICA FINANCIARĂ
2.1. Concept
2.2. Coordonatele politicii în domeniul formării resurselor financiare
publice
2.3. Coordonatele politicii financiare în domeniul cheltuielilor
2.4. Echilibrul bugetar
Cap. 3. POLITICI FISCAL-BUGETARE ADOPTATE DE GUVERNUL ROMÂNIEI PENTRU
PERIOADA 2005-2008
3.1. Principii generale
3.2. Relaxarea fiscală
3.3. Creşterea capacităţii de administrare fiscală
3.4. Perfecţionarea sistemului vamal
3.5 Controlul financiar fiscal
3.6. Corelarea politicii fiscal-bugetare cu politica monetară
Cap. 4. PREVEDERI ALE BUGETULUI DE STAT PE 2008
4.1. Volumul şi structura veniturilor
4.2. Volumul şi structura cheltuielilor
Cap. 5. PROBLEME SEMNALATE DE CURTEA DE CONTURI, URMARE A CONTROLULUI
EXECUŢIEI BUGETARE PE 2006
5.1. Cu privire la venituri
5.2. Cu privire la cheltuieli
5.3. Cu privire la auditarea unor privatizări
5.4 Referitor la auditarea unor programe bugetare
82 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu