Model informatic pt managementul resurselor umane

CUPRINS
1. RESURSELE UMANE IN CADRUL UNEI FIRME 3
  1.1. CONCEPTUL DE RESURSE UMANE  3
  1.2. FUNCŢIUNEA DE PERSONAL ÎN CONCEPŢIA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
  5
  1.3. INTEGRAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN POLITICA GENERALĂ A
  FIRMEI    7
  1.4. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN CADRUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE  9
  1.5. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PERSONAL    11
2. INFORMATIZAREA ÎN MANAGEMENT   13
  2.1. PRINCIPALELE TENDINŢE ALE SISTEMULUI INFORMAŢIONAL-MANAGERIAL      14
  2.2. INFORMATIZAREA DECIZIEI     17
  2.3. INFORMATIZAREA SARCINILOR DE MUNCA ŞI A PREGĂTIRII PERSONALULUI    17
  2.4. SISTEMUL INFORMAŢIONAL ECONOMIC  18
   2.4.1. Obiectivele realizărilor sistemului informaţional   19
   2.4.2. Structura sistemului informaţional 19
  2.5. PROIECTAREA UNUI SISTEM INFORMAŢIONAL  21
   2.5.1. Etapele proiectării sistemelor informatice     21
   2.5.2. Perfecţionarea sistemului informaţional economic    23
   2.5.3. Tipuri de sisteme informatice 24
  2.6. DATELE     27
   2.6.1. Intrarea datelor  27
   2.6.2. Stocarea datelor  28
   2.6.3. Prelucrarea datelor     30
   2.6.4. Ieşirea datelor   31
   2.6.5. Informaţia - obiect al prelucrării 33
   2.6.6. Activităţile şi obiectivele organizării datelor     34
   2.6.7. Concepte utilizate în organizarea datelor      34
  2.7. STRUCTURI DE DATE     36
   2.7.1. Introducere in baze de date   36
   2.7.3. Arhitectura unei baze de date 39
   2.7.4. Scheme externe    39
   2.7.5. Scheme conceptuale      41
   2.7.6. Scheme interne    41
  2.8. INTRODUCERE ÎN PROIECTAREA BAZELOR DE DATE   42
   2.8.1. Modelarea logică a datelor    43
   2.8.2. Vederile utilizatorilor 45
   2.8.3. Construirea unei vederi utilizator 45
  2.9. PERFORMANŢELE SISTEMULUI INFORMATIC    47
   2.9.1. Securitatea sistemului. Ameninţări şi măsuri de protecţie 48
   2.9.2. Măsuri de protecţie     48
  2.10. OFICIUL DE CALCUL DIN CADRUL FIRMEI   49
  2.11. ELABORAREA PROIECTELOR DIRECTOARE DE INFORMATIZARE SAU A STUDIILOR
  DE FEZABILITATE 53
3. STUDIU DE CAZ: GESTIUNEA RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL S.C. MEGA MODE S.A.
PRIN UTILIZAREA SIVECO APPLICATIONS     55
  3.1. APLICAŢIA PRIVIND EVIDENŢA ŞI RECRUTAREA RESURSELOR UMANE    56
  3.2. APLICAŢIA PRIVIND INSTRUIREA PERSONALULUI, DEZVOLTAREA CARIEREI ŞI
  APRECIEREA PERFORMANŢELOR  57
  3.3. APLICAŢIA PRIVIND PROCEDURILE DE SALARIZARE ŞI GESTIONAREA COSTURILOR
  CU SALARIILE PERSONALULUI  58
4. CONCLUZII     61
BIBLIOGRAFIE     63

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu