Dinamica Noilor Tehnologii Comerciale In Cadrul Supermarketului

                            CUPRINS:
INTRODUCERE
Capitolul 1.  TEHNOLOGIA
COMERCIALĂ..................................................................
..............3
        1. ROLUL ŞI CONŢINUTUL TEHNOLOGIEI
           COMERCIALE..................................3
        2. COMPONENTE SECVENŢIALE ALE TEHNOLOGIEI COMERCIALE.............5
               1. FLUXUL TEHNOLOGIC
                  COMERCIAL.................................................
                  ................5
              2.     PROCESUL TEHNOLOGIC
                 COMERCIAL...................................................
                 .........6
               1.3.       CERINŢE      ALE      PROIECTĂRII      TEHNOLOGIEI
COMERCIALE............................11
Capitolul 2.  ANALIZA COMPARATIVĂ A TEHNOLOGIILOR  COMERCIALE  UTILIZATE  ÎN
COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL..................................16
      2.1.  PARTICULARITĂŢI ALE  TEHNOLOGIILOR COMERCIALE ÎN  COMERŢUL    CU
      RIDICATA...............................................................
      .............................................................16
            2.1.1. COMERŢUL CU RIDICATA – CONŢINUT, ROL, FUNCŢII,
TIPOLOGIE.................16
              2.1.2.   TEHNOLOGII   COMERCIALE   SPECIFICE   COMERŢULUI   CU
RIDICATA...............16
      2.2.  PARTICULARITĂŢI ALE  TEHNOLOGIILOR  COMERCIALE  ÎN  COMERŢUL  CU
      AMĂNUNTUL..............................................................
      .......................................................22
            2.2.1. COMERŢUL CU AMĂNUNTUL – CONŢINUT, ROL, FUNCŢII,
TIPOLOGIE..........23
                  2.2.2. TEHNOLOGII COMERCIALE SPECIFICE COMERŢULUI CU
AMĂNUNTUL..........26
      2.3. STUDIU COMPARATIV AL TEHNOLOGIILOR  COMERCIALE  DIN  COMERŢUL  CU
      RIDICATA                             ŞI                             CU
      AMĂNUNTUL..........................................................33
Capitolul 3.   ANALIZA  COMPARATIVĂ  A  TEHNOLOGIILOR  COMERCIALE  SPECIFICE
COMERŢULUI                          ELECTRONIC                            ŞI
CLASIC.......................................................42
      3.1.  COMERŢUL ELECTRONIC – CONŢINUT, ROL, TIPOLOGIE, TENDINŢE.....42
      3.2  TEHNOLOGII COMERCIALE SPECIFICE COMERŢULUI ELECTRONIC........44
      3.3.  STUDIU COMPARATIV A PROIECTĂRII  TEHNOLOGIILOR COMERCIALE ÎN
COMERŢUL CLASIC ŞI
ELECTRONIC..................................................................
..................52
Capitolul 4. CERCETAREA TEHNOLOGIILOR  COMERCIALE  LA  NIVELUL  FIRMELOR  DE
COMERŢ                                                                    ÎN
ROMÂNIA.....................................................................
..............59
      4.1. CERCETAREA TEHNOLOGIILOR COMERCIALE LA NIVELUL MARILOR  SUPRAFEŢE
DE                                 COMERŢ                                 CU
RIDICATA....................................................................
................60
      4.2. CERCETAREA TEHNOLOGIILOR COMERCIALE LA NIVELUL MARILOR  SUPRAFEŢE
DE                                 COMERŢ                                 CU
AMĂNUNTUL...................................................................
..........69
     3.       CERCETAREA    TEHNOLOGIILOR     COMERCIALE     LA     NIVELUL
        SUPERMARKETURILOR...................................................
        .................................................................80
Capitolul  5.   STUDIU  DE   CAZ   –   TEHNOLOGII   COMERCIALE   ÎN   CADRUL
SUPERMARKETULUI                                                      INTEREX
PLOIEŞTI....................................................................
........85
        1.                        CARACTERIZAREA                         DE
           ANSAMBLU.........................................................
           ...........85
        2.                      LOCALIZAREA                      STRUCTURII
           COMERCIALE.....................................................88
        3.                                                      PREZENTAREA
           CONSTRUCŢIEI.....................................................
           .......................90
        4.               DESIGNUL                EXTERIOR                ŞI
           INTERIOR.........................................................
           ............95
        5.        AMENAJAREA        ŞI         GESTIUNEA         SUPRAFEŢEI
           COMERCIALE......................100
        6.                                                       TEHNOLOGIA
           SORTIMENTULUI....................................................
           .....................106
        7.   TEHNOLOGIA    APROVIZIONĂRII,    DEPOZITĂRII    ŞI    VÂNZĂRII
           MĂRFURILOR/PRESTĂRII
           SERVICIILOR......................................................
           ....107
        8.        TEHNOLOGIA        TRANSPORTULUI         INTERN         ŞI
           COMERCIAL........................111
        9.           TEHNOLOGIA           ÎNCASĂRILOR,            PLĂŢILOR,
           DECONTĂRILOR....................115
       10.                                                       TEHNOLOGIA
           AMBALĂRII........................................................
           ............................119
       11.        TEHNICI         PROMOŢIONALE         UTILIZATE         DE
           COMERCIANT.........................121
       12.               TEHNOLOGIA                FORŢEI                DE
           VÂNZARE..........................................................
           ......123
       13.         INFORMATICA          ÎN          ACTIVITATEA          DE
           COMERŢ.............................................125
       14.                                                       PSIHOLOGIA
           COMERCIALĂ.......................................................
           ..........................126
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu