Continitul mixului de promovare la S.C. AUTOHAUS HUBER S.R.L

CUPRINS
                                 INTRODUCERE
                                   CAP. 1.
            PREZENTAREA DE MARKETING A S.C. AUTOHAUS HUBER S.R.L.
                  1. . Evoluţia S.C. Autohaus Huber S.R.L.
                    2. Oferta S.C. Autohaus Huber S.R.L.
                     3. Piaţa S.C. Autohaus Huber S.R.L.
       1.4. Analiza eficienţei economice a S.C. Autohaus Huber S.R.L.
         1.5. Structura organizatorică a S.C. Autohaus Huber S.R.L.
                          1.6. Analiza concurenţei
                                   CAP. 2.
 CONSIDERAŢII PRIVIND SISTEMUL DE COMUNICAŢIE AL S.C. AUTOHAUS HUBER S.R.L.
   2.1. Conţinutul sistemului de comunicaţie al întreprinderii moderne şi
                          activitatea promoţională
              2.2. Etapele realizării unei comunicări eficiente
  2.3. Strategii promoţionale şi operaţionalizarea politicii promoţionale a
                         S.C. Autohaus Huber S.R.L.
                                   CAP. 3.
      STRUCTURA ACTIVITĂŢII PROMOŢIONALE LA S.C. AUTOHAUS HUBER S.R.L.
                              3.1. Publicitatea
                         3.2. Promovarea vânzărilor
                           3.3. Relaţiile publice
                          3.4. Utilizarea mărcilor
                        3.5. Manifestări promoţionale
                           3.6. Forţele de vânzare
                                   CAP. 4.
   STUDIU DE CAZ: ROLUL CERCETĂRII DE MARKETING ÎN CUNOAŞTEREA PERCEPŢIEI
    CONSUMATORILOR FAŢĂ DE ACTIVITATEA PROMOŢIONALĂ A S.C. AUTOHAUS HUBER
                                   S.R.L.
               4.1. Conţinutul cercetării directe de marketing
     4.2. Organizarea cercetării, analiza şi interpretarea rezultatelor
                                  CONCLUZII
                                BIBLIOGRAFIE
                                 110 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu