MASURI DE SIMPLIFICARE PRIVIND TAXA PE VALOARE ADAUGATA

                                   CUPRINS
|1.   |EVOLUŢIA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ ÎN ROMÂNIA              |2    |
|1.1. |Regimuri de impozitare a taxei pe valoarea adăugată         |2    |
|1.1.1|Operaţiuni la care se aplică cota de 19%                    |2    |
|.    |                                                            |     |
|1.1.2|Operaţiuni la care se aplică cota de 9%                     |2    |
|.    |                                                            |     |
|1.1.3|Operaţiuni scutite la plata T.V.A.                          |3    |
|.    |                                                            |     |
|1.2. |Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea        |7    |
|     |adăugată                                                    |     |
|1.3. |Baza de impozitare a T.V.A.                                 |8    |
|1.3.1|Baza de impozitare pentru operaţiuni în interiorul ţării    |8    |
|.    |                                                            |     |
|1.3.2|Baza de impozitare în cazul importului de bunuri            |8    |
|.    |                                                            |     |
|1.4. |Regimul deducerilor                                         |9    |
|1.5. |Obligaţiile plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată       |10   |
|1.6. |Rambursarea taxei pe valoarea adăugată                      |12   |
|1.7. |Măsuri de simplificare                                      |14   |
|2.   |STUDIU DE CAZ PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ LA          |17   |
|     |S.C. NOVAARTIS S.R.L.                                       |     |
|2.1. |Prezentarea societăţii                                      |17   |
|3.   |CONCLUZII                                                   |19   |
|     |ANEXE                                                       |22   |
|     |BIBLIOGRAFIE                                                |28   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu