Studiu privind structura organizatorica la SC

CUPRINS
Cap.1.    Prezentarea    generală    a    S.C.     ELCOND     S.A.     Zalău
............................................   1
        1.                          Scurt                           istoric
           .................................................................
           .........................      1
        2.              Management              şi               organizare
           .................................................................
           ..      1
        3.                        Aspecte                        comerciale
           .................................................................
           .............      2
        4.           Piaţa           internă           şi           externă
           .................................................................
           ........      3
        5.     Aspecte     tehnologice     ale     S.C.     ELCOND     S.A.
           .....................................     4
        6.     Resursele     umane      ale      S.C.      ELCOND      S.A.
           ...........................................    5
Cap.2.       Structura        de        producţie        şi        concepţie
..................................................................    7
        1.       Definirea       noţiunii.       Elemente        componente
           ...........................................    7
        2.   Tipuri   de    structuri    de    producţie    şi    concepţie
           .......................................   9
Cap.3.       Structura        de        producţie        şi        concepţie
..................................................................  13
        1.         Dotarea         tehnică         a         întreprinderii
           ...........................................................   13
        2. Elementele componente ale structurii de producţie şi concepţie
           din          S.C.          ELCOND           S.A.           Zalău
      ............................................................. 15
        3. Posibilităţi de  perfecţionare  a  structurii  de  producţie  şi
           concepţie  ......      18
Cap.4.        Activitatea         economică         a         întreprinderii
............................................................. 20
        1.                      Furnizorii                       societăţii
           .................................................................
           .............    20
        2.   Produsele   executate    de    către    S.C.    ELCOND    S.A.
           ...............................   21
        3.    Piaţa     de     desfacere     a     S.C.     ELCOND     S.A.
           .............................................      26
        4.         Analiza         economică         a          activităţii
           ............................................................  30
              1.  Contul  de  profit  şi  pierdere,   venituri,   cheltuieli
                 .......................      30
              2. Rezultatul exerciţiului. Indicatori de eficienţă  economică
                 .......     35
Concluzii                            şi                            propuneri
............................................................................
...................... 40
Anexe
............................................................................
...............................................    43
Bibliografie
............................................................................
......................................  47

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu