Calculatia Costurilor si Implicatii in Evaluarea Stocurilor

Cuprins
Cuprins     1
I. Sistemul  contabilităţii de gestiune      2
1.1. Contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune – definire,
obiective şi funcţii principale   2
1.2. Paralelă între contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune
4
1.3. Locul contabilităţii de gestiune în funcţionarea procesului productiv
6
1.4. Costurile şi calculaţia costurilor      7
  1.4.1. Costul şi componentele sale   7
  1.4.2. Criterii de diferenţiere a costurilor    9
  1.4.3. Calculaţia costurilor – caracteristici, principii şi metode de
  calculaţie     11
II. Organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţia costurilor la S.C.
MODA S.A. ARAD   14
2.1. Prezentarea firmei     14
2.2. Analiza principalelor rezultate economico – financiare  15
2.3. Procesul tehnologic    16
2.4. Organizarea compartimentului financiar – contabil şi analiza critică a
sistemului de calculaţie a costurilor existent    17
  2.4.1. Organizarea compartimentului financiar – contabil   17
  2.4.2. Analiza critică a sistemului de calculaţie a costurilor existent
  18
2.5. Sistem de urmărire şi calculaţie a costurilor de producţie la S.C MODA
S.A. Arad   24
  2.5.1. Delimitarea cheltuielilor  pe purtători şi pe sectoare    24
  2.5.2. Repartizarea cheltuielilor  delimitate pe sectoare asupra
  purtătorilor finali  33
  2.5.3. Separarea costurilor în raport cu gradul de finisare a producţiei
  şi stabilirea costului efectiv al producţiei finite   44
  2.5.4. Înregistrarea în contabilitatea de gestiune a operaţiilor privind
  producţia exerciţiului    48
III. Evaluarea stocurilor şi implicaţiile asupra rezultatului exerciţiului
53
3.1. Evaluarea stocurilor de produse conform IAS 2 – consideraţii generale
53
3.2. Analiza metodei de evaluare a stocurilor la S.C MODA S.A.  Arad    54
IV. Concluzii finale şi recomandări    62
Bibliografie     64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu