Analiza asigurarii autovehiculelor, aeronavelor si de raspundere civila obligatorie (S.C. XYZ S.A.)

CUPRINS
CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ASIGURAREA
                DE TRANSPORT RUTIER ŞI DE AVIAŢIE……………… 3
      1.1 Scurt istoric privind asigurările de transport
            rutier şi de aviaţie…………………………………………………....  3
      1.2 Caracteristici ale activităţilor şi asigurărilor
            de transport rutier şi de aviaţie……………………………………..  4
      1.3 Tipuri de asigurări de transport şi de aviaţie……………………... 6
CAPITOLUL 2. ASIGUAREA AUTOVEHICULELOR ŞI
                 AERONAVELOR……………………………….……………     12
      2.1 Asigurarea autovehiculelor………………………………………….    12
            2.1.1 Asigurarea de avarii……………………………………….   13
      2.2 Asigurarea aeronavei………………………………………………...      16
CAPITOLUL 3. ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE
                 CIVILĂ.............……………………………………………….. 21
      3.1 Asigurarea de răspundere civilă a deţinătorilor
            de autovehicule……………………………………………………….. 21
            3.1.1 Asigurarea de răspundere civilă
                    a deţinătorilor de autovehicule în ţară………………….....  23
            3.1.2 Asigurarea de răspundere civilă
                    a deţinătorilor de autovehicule  în  străinătate……………..
      26
      3.2 Asigurare de răspundere faţă de terţi în asigurările de  aviaţie……
29
CAPITOLUL 4. PREZENTAREA CATEGORIILOR DE ASIGURĂRI
                 ÎN PRACTICA SOCIETĂŢII ALLIANZ-ŢIRIAC
                              ASIGURĂRI                S.                A.
           ..............................................................…..
                 31
      4.1 Prezentarea generală a societăţii de asigurare
             – reasigurare Allianz-Ţiriac Asigurări S. A. ……………………… 31
      4.2 Categorii de asigurări………………………………………………..     32
            4.2.1 Condiţii generale privind asigurarea
                     autovehiculelor pentru avarii şi furt……………………..     32
             4.2.2  Condiţii  generale  privind  asigurarea  aeronavelor……….
40
            STUDIU DE CAZ privind asigurarea aeronavelor…………....    46
CAPITOLUL 5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI……………………………….   49
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu