CONTABILITATEA COMERTULUI CU RIDICATA LA SC

CUPRINS
Capitolul      1       Aspecte       generale       ale       contabilităţii
3
      1.1.Organizarea şi conducerea contabilităţii
  3
      1.2.Principii şi reguli contabile
4
      1.3.Aspecte generale ale contabilităţii
  5
      1.4.Planul contabil general
7
      1.5.Metoda contabilităţii şi principii de organizare ale
contabilităţii întrprinderii 14
Capitolul 2 Contabilitatea comerţului cu ridicata                   17
      2.1.Analiza problematicii distribuţiei mărfurilor
17
            2.1.1.Conţinutul activităţii de comerţ cu ridicata
      17
            2.1.2.Rolul economic al comerţului cu ridicata
19
      2.2.Funcţiile comerţului cu ridicata
21
      2.3.Tipologia activităţii comerciale cu ridicata
22    2.4.Tendinţe în evoluţia comerţului cu ridicata pe plan mondial
      28
Capitolul 3 Studiu de caz la S.C. PGA ELECTRIC S.R.L.               32
      3.1.Informaţii generale
32
      3.2.Scurt istoric
32
      3.3.Obiect de activitate
32
      3.4.Capital social
33
      3.5.Cifra de afaceri în ulitimii   3 ani estimată în RON
      33
      3.6.Dotări                                                    33
      3.7.Structura organizatorică a societăţii
33
      3.8.Asigurarea calităţii
35
      3.9.Documentele contabile utilizate în cadrul S.C. PGA ELECTRIC
S.R.L.      35
            3.9.1.Documente justificative
35
            3.9.2.Registrele de contabilitate
36
            3.9.3.Formele de înregistrare contabilă
36
      3.10.Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari în anii
2003-2005   37
      3.11.Prezentarea situaţiei contabile la S.C. PGA ELECTRIC S.R.L.
38
Concluzii şi propuneri                                              40
Bibliografie
41

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu