DETERMINAREA DURATEI CICLULUI DE PRODUCTIE LA SC

CUPRINS
Capitolul                1.                Ştiinţa                conducerii
...........................................................................
       2
         1.1.Procesul    de    conducere    şi    şcolile    de    conducere
   .....................................            2
            1.2.Noţiunea        de        funcţie        de        conducere
   .........................................................         3
             1.3.Clasificarea        funcţiilor         de         conducere
   .....................................................             4
Capitolul    2.    Obiectivele    conducerii    operative    a    producţiei
................................         5
       2.1.Conţinutul  şi  obiectivele  conducerii  operative  a  producţiei
   ..................         5
        2.2.Subactivităţi   ale   conducerii    operative    a    producţiei
   ...............................             5
      2.2.1.Programarea                                           producţiei
       .................................................................
           5
      2.2.2.Lansarea           programelor           de           fabricaţie
       ...............................................          6
      2.2.3.Execuţia                  programelor                  operative
       ....................................................           6
      2.2.4.Controlul                                             producţiei
       ......................................................................
                   6
          2.3.Obiectivele     conducerii     operative     a      producţiei
   .......................................          6
Capitolul            3.            Ciclul            de            producţie
.........................................................................
     8
   3.1.Bazele teoretice ale conducerii operative a producţiei de serie cu
                 fabricaţie          organizată          pe          loturi
   ................................................................
   8
      3.1.1.Trăsăturile            producţiei            de            serie
       .......................................................
       8
                     3.2.Ciclul                 de                 producţie
   .........................................................................
   .......        9
      3.2.1.Structura            ciclului            de            producţie
       ......................................................        9
      3.2.2.Calculul           duratei           ciclului           operativ
       ..................................................          11
             3.2.2.1.Determinarea  duratei  ciclului   operativ   în   cazul
folosirii
                 metodei                                           succesive
           ...........................................................
             11
             3.2.2.2.Calculul  duratei  ciclului  operativ  folosind  metoda
paralelă         12
             3.2.2.3.Determinarea  duratei  ciclului   operativ   în   cazul
folosirii
                 metodei                                               mixte
           .................................................................
           .          13
      3.2.3.Calculul duratei celorlalte componente ale ciclului de producţie
            16
                               3.2.3.1.Procesele                    naturale
...........................................................        16
                              3.2.3.2.Operaţiile                   auxiliare
.........................................................          16
                      3.2.3.3.Întreruperile           tehnico-organizatorice
...............................        17
                3.2.3.4.Întreruperile      în      timp      de      neregim
.....................................        17
Capitolul 4.Studiu de caz Fabrica de mobilă SIGMOB  S.A.  Sighetu-Marmaţiei.
     18
   4.1.Căi  şi  metode  de  valorificare   superioară   a   masei   lemnoase
   ...................      18
   4.2.prezentarea S.C. SIGMOB S.A.  Sighetu-Marmaţiei,  secţia  MOBILĂ-CORP
   18
      4.2.1.Producţie                    şi                    rentabilitate
       ................................................................
          19
                           4.2.2.Situaţia                       personalului
......................................................................
   19
   4.3.Descrierea                   procesului                    tehnologic
   ............................................................          20
      4.3.1.Calculul duratei ciclului operativ pentru o bibliotecă de tip
                                                                   BERNBURG
      .......................................................................
      ...........      20
           4.3.1.1.Normele de muncă pentru o  bibliotecă  de  tip  BERNBURG
        22
           4.3.1.2.Calculul  normei   de   timp   pentru   fiecare   sector
           ................      36
           4.3.1.3.Calculul duratei ciclului operativ folosind metoda
                 succesivă pentru o mobilă tip BERNBURG.  ..................
                    43
       4.3.2.Calculul  duratei  celorlalte  componente   ale   ciclului   de
producţie  ...       44
Capitolul               5.Soluţii                şi                propuneri
............................................................................
          45
   5.1.Controlul                    calităţii                     produselor
   ...................................................................
    45
   5.2.Scopurile       investiţiei       în        industria        lemnului
...............................................        45
   5.3.Concluzii                        şi                         propuneri
............................................................................
..        47
Anexe
............................................................................
.......................................     48
Bibliografie
............................................................................
..............................        51

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu