Evaluarea performantelor resurselor umane

CUPRINS
INTRODUCERE                                                   2
CAPITOLUL   1.Necesitatea   evaluării   performanţelor   resurselor    umane
4
      1.1.Rolul şi semnificaţia evaluării  performanţelor  resurselor  umane
      4
      1.2.Motivarea salariaţilor în corelaţie  cu  evaluarea  performanţelor
      6
CAPITOLUL          2.Prezentarea          S.C.          FARMEC          S.A.
10
           2.1.Scurt      istoric      al       S.C.       FARMEC       S.A.
10
       2.2.Structura  organizatorică  şi  organigrama   S.C.   FARMEC   S.A.
14
      2.3.Biroul personal, învăţământ, salarizare –  activităţi  şi  relaţii
      14
CAPITOLUL 3.Evaluarea  performanţelor  resurselor  umane  –  studiu  de  caz
 la S.C. FARMEC S.A.                                                18
         3.1.Definirea    evaluării    performanţelor    resurselor    umane
18
        3.2.Obiectivele   evaluării    performanţelor    resurselor    umane
      20
        3.3.Criterii   de   evaluare    şi    standarde    de    performanţă
      23
           3.4.Evaluarea      formală      şi      evaluarea       neformală
27
         3.5.Etapele    procesului    de    evaluare    a     performanţelor
      29
         3.6.Factorii    care    influenţează    evaluarea    performanţelor
31
             3.7.Metode        şi        tehnici         de         evaluare
33
      3.8.Surse de  eroare  şi  imperfecţiuni  în  evaluarea  performanţelor
      44
      3.9.Controlul,  prevenirea  şi  estomparea  erorilor  de  evaluare  al
performanţelor   52
              3.10.Interacţiunea         evaluator         –         evaluat
55
         3.11.Comunicarea    rezultatelor     procesului     de     evaluare
58
CONCLUZII                                                           61
                                    ANEXE
                                BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu