Obligatiuni Municipale-Emisiune, Evaluare, Risc

CUPRINS
1. CAPITOLUL 1. Prezentare generală a pieţei obligaţiunilor
   municipale………………………………………………………………1
   1. Participanţii pe piaţa obligaţiunilor municipale……………………1
       1. Emitenţii de obligaţiuni municipale……………………………………………….1
       2. Cumpărătorii de obligaţiuni municipale………………………………………….5
       3. Alţi participanţi care îşi desfăşuară activitatea pe piaţa
          obligaţiunilor municipale……………………………………………………………………………….7
   2. Tipuri de obligaţiuni municipale existente pe piaţă………………9
   3. Modul în care investitorii individuali cumpără şi vând obligaţiuni
      municipale………………………………………………………15
   4. Reglementarea pieţei obligaţiunilor municipale………………....18
2. CAPITOLUL 2 Lansarea emisiunilor noi de obligaţiuni
   municipale…………………………………………………………….20
   1. Ieşirea pe piaţă a unui emitent……………………………………..20
   2. Prospectul de emisiune……………………………………………..22
       1. Clauze generale ale emisiunii de obligaţiuni municipale………………….22
       2. Clauze specifice ale emisiunii de obligaţiuni municipale………………….24
   3. Distribuirea obligaţiunilor municipale…………………………….28
       1. Distribuirea concurenţială……………………………………………….28
       2. Distribuirea negociată…………………………………………………...29
       3. Comparaţie între distribuirea concurenţială şi distribuirea
          negociată…………………………………………………………………..30
   4. Spreadul emisiunilor noi…………………………………………….31
   5. Vânzarea emisiunilor noi…………………………………………….32
   6. Decontarea emisiunilor………………………………………………34
3. CAPITOLUL 3. Evaluarea obligaţiunilor municipale………….…35
   1. Preţul obligaţiunilor municipale…………………………………….35
       1. Stabilirea preţului………………………………………………………...35
       2. Factorii ce determină preţul unei obligaţiuni………………………….....36
       3. Reguli generale referitoare la preţuri şi randamente………………….…38
       4. Relaţii între preţ şi alte variabile………………………………………….39
           1. Relaţia preţ-randament…………………………………………….39
           2. Relaţia între rata cuponului, randament şi preţ…………………...40
           3. Relaţia între preţul obligaţiunilor şi timp dacă ratele
              dobânzii rămân neschimbate……………………………………………………………41
       5. Motivaţii pentru modificarea preţului……………………………...……..42
       6. Dobânda acumulată, flat price şi full price……………………………….43
   2. Randamentul unei obligaţiuni municipale………………………..45
       1. Tipuri de randamente………………………………………………….…46
   3. Sensibilitatea obligaţiunilor municipale…………………………..54
   4. Convexitatea……………………………………………………………55
   5. Cotarea obligaţiunilor…………………………………………………56
4. CAPITOLUL 4 Riscul asociat obligaţiunilor
   municipale.Rating……………………………………………………………59
   1. Riscul la nivelul investitorilor……………………………………….60
       1. Riscul creditului…………………………………………………………..60
       2. Riscul de piaţă…………………………………………………………….61
           1. Prezentare………………………………………………………….61
           2. Teorii privind structura ratelor dobânzii în funcţie de
              scadenţă………………………………………………………………..62
       3. Alte tipuri de risc……………………………………………………….…63
           1. Riscul inflaţiei……………………………………………………...63
           2. Riscul politic……………………………………………………….63
           3. Riscul răscumpărării……………………………………………..64
           4. Riscul reinvestirii………………………………………………...65
           5. Riscul volatilităţii………………………………………………....66
           6. Riscul economic………………………………………………….66
           7. Riscul general…………………………………………………….66
   2. Riscul la nivelul emitentului de obligaţiuni………………………67
   3. Ratingul obligaţiunilor municipale……………………………...…68
       1. Agenţii de rating…………………………………………………………68
       2. Ratingul marilor agenţii………………………………………………….71
       3. Ratingul internaţional……………………………………………………75
       4. Ratingul României……………………………………………………….76
5. CAPITOLUL 5.Prezentare generală a pieţei valorilor mobiliare din
   România……………………………………………………………………79
   1. Piaţa obligaţiunilor municipale……………………………………..79
   2. Tipuri de obligaţiuni emise de organele şi organizaţiile
      administrative de stat………………………………………………………81
   3.
6. STUDIU DE CAZ : Emisiunea de obligaţiuni municipale a Municipiului
   Bacău………………………………………………………………………………85
7. CONCLUZII………………………………………………………………………94
8. ANEXE
9. BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu