TEORII PRIVITOARE LA GESTIONAREA RESURSELOR UMANE

CUPRINS
INTRODUCERE
                                 CAPITOLUL I
                INTERPRETĂRI TEORETICE DATE RESURSELOR UMANE
             1.1. Definirea managementului resurselor umane
           1.2. Rolul şi particularităţile resurselor umane în cadrul
organizaţiei
           1.3. Resursele umane din perspectiva procesual-organică
                                CAPITOLUL  II
              TEORII PRIVITOARE LA GESTIONAREA RESURSELOR UMANE
           2.1. Teoriile clasice
   2.2. Teoriile oferite de ştiinţele psihologice
  2.3. Teoria procesual-organică
                                CAPITOLUL III
                           RECRUTAREA ŞI SELECŢIA
                        3.1. Recrutarea personalului
                         3.2. Selecţia personalului
                                CAPITOLUL  IV
                                SOCIALIZAREA
           4.1. Trăsăturile procesului de socializare
4.2.  Socializarea în interpretare procesual- organică
       4.3. Teorii despre statusuri şi roluri
                                 CAPITOLUL V
                   GESTIONAREA RESURSELOR UMANE LA NIVELUL
                                 SUBUNITĂŢII
             5.1.  Cum  condiţionează  organizaţia   militară   problematica
           resurselor umane.
5.2. Reglementări privind gestionarea resurselor umane
5.3. Răspunderile comandantului de subunitate pentru gestionarea resurselor
umane
5.4. Competenţe necesare  comandantului  de  subunitate  pentru  gestionarea
       resurselor umane
5.5. Criterii de evaluare a gestionării comandantului de  subunitate  pentru
       gestionarea resurselor umane
                                CAPITOLUL VI
                                  CONCLUZII
CRITICA GESTIONĂRII RESURSELOR UMANE – modalităţi empirice;  posibilităţi
oferite de cercetarea teoretică pentru gestionarea resurselor umane în
subunităţi
                                BIBLIOGRAFIE
68 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu