Analiza bugetului de venituri si cheltuieli (S.C. XYZ S.A., Ploiesti)

CUPRINS
CAPITOLUL I. PREZENTAREA   „SC REAL SA Pleaşa - Ploieşti” ŞI POLITICA
ACESTEIA
     1.  SCURT ISTORIC
     2.  ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA S.C. „REAL S.A. PLEAŞA - PLOIEŞTI”
     3.  OFERTA DE MĂRFURI A SOCIETĂŢII  PLEAŞA – PLOIEŞTI -S.A.
     4.  RELAŢIILE CONTRACTUALE ALE SOCIETĂŢII CU CLIENŢII
     5.  POLITICA DE VÂNZĂRI
     6.  DISTRIBUŢIA ŞI COSTURILE OFERTEI
CAPITOLUL II. ANALIZA ECONOMICĂ A S.C.REAL S.A. PLEAŞA  –PLOIEŞTI   PE  BAZA
BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ŞI  A  BILANŢULUI  CONTABIL.  CONTUL  DE
REZULTATE
     2.  ANALIZA BILANŢULUI CONTABIL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 1998
     2.  ANALIZA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ELABORAT PE 1999
     3.  PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE (la sfârşitul anului
        1999)
      CAPITOLUL  III.  PROGRAM  PRIVIND  CREŞTEREA  SITUAŢIEI  ECONOMICO   –
      FINANCIARE A SOCIETĂŢII „REAL PLEAŞA - PLOIEŞTI” S.A.
     1.   FACTORII  DETERMINANŢI  AI  PROGRAMULUI  DE  CREŞTERE  ECONOMICĂ,
        EXPRIMATE PRIN INDICATORII DE EFICIENŢĂ
     2. . ANALIZA DIAGNOSTIC A SOCIETĂŢII PE BAZA MODELULUI S.W.O.T.
     3.  PROGRAMUL PROPRIU-ZIS DE CREŞTERE ECONOMICĂ
                   CAPITOLUL IV.  PROIECTUL  DE INVESTIŢII
      4.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI INVESTIŢIONAL
      4.2PREZENTAREA SCOPULUI, OBIECTIVELE ŞI OPORTUNITĂŢILE INVESTIŢIEI
      3. AMPLASAMENTUL INVESTIŢIEI
      4. COSTUL INVESTIŢIEI ŞI SURSELE DE FINANŢARE ALE ACESTORA
      5. DEVIZUL  GENERAL  AL  PROIECTULUI  DE  INVESTIŢII  ŞI  SURSELE  DE
         FINANŢARE
      6. GRAFICUL DE REALIZARE AL INVESTIŢIEI
      7. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
      8. DESCRIEREA FLUXULUI INVESTIŢIONAL
      9. FORŢA DE MUNCĂ
     10.  DESCRIEREA PRODUSELOR
     11.  PIAŢA
     12.    PROGNOZE   ŞI   REZULTATE   FINANCIARE   AFERENTE   PROIECTULUI
         INVESTIŢIONAL
     13.  ALTE INVESTIŢII ÎN CURS
      BIBLIOGRAFIE
      110 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu