CIRCULATIA MARFURILOR. STATISTICA CIRCULATIEI MARFURILOR

CUPRINS
CAP.1.CIRCULAŢIA  MĂRFURILOR   .............................................
2
                            1.1.Definirea                        circulaţiei
mărfurilor.........................................        2
      1.2.Indicatorii circulaţiei mărfurilor şi corelaţia dintre  ei........
  3
      1.3.Factori de influenţă  şi  elasticitatea  ofertei  de  mărfuri.....
5
                    1.4.Interacţiunea               ofertei               cu
cererea.....................................   7
       1.5.Dimensionarea  volumului  desfacerilor  de  mărfuri.........    .
10
                                  1.6.Oferta                              de
mărfuri............................................................ 13
                                                              1.7.Echilibrul
pieţei...............................................................
18
CAP.2.STATISTICA CIRCULAŢIEI MĂRFURILOR...................... 21
      2.1.Obiectul,  metoda  şi  sarcinile  statisticii  comerciale.........
21
             2.2.Indicatorii        statistici        ai         circulaţiei
mărfurilor......................  23
CAP.3.STATISTICA CIRCULAŢIEI MĂRFURILOR CU RIDICATA      26
      3.1.Conţinutul circulaţiei mărfurilor cu ridicata şi sarcinile
statisticii.................................................................
........    26
      3.2.Indicatorii statistici ai circulaţiei mărfurilor  cu  ridicata....
27
CAP.4.STATISTICA CIRCULAŢIEI MĂRFURILOR CU
AMĂNUNTUL...................................................................
..    31
      4.1.Conţinutul circulaţiei mărfurilor cu amănuntul................  31
      4.2.Statistica desfacerilor cu amănuntul..............................
33
      4.3.Statistica                      stocurilor                      de
mărfuri.......................................     .     36
      4.4.Statistica                      intrărilor                      de
mărfuri.........................................   43
PARTEA A  II-A   -  PARTEA  PRACTICĂ........................................
45
                                                                     1.Scurt
istoric.....................................................................
...   45
             2.Analiza        vânzărilor         pe         grupe         de
mărfuri..............................   46
3.Concluzii.................................................................
........... 52
BIBLIOGRAFIE................................................................
..............   53

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu