Calcululatia Costurilor Prin Metoda Pe Faze La S.C.CARPATEX S.A

      CUPRINS
                                                              pag.
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .       1
Capitolul I        Prezentarea societãþii. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .     3
          1. Scurt istoric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
             . . . . . . . .         3
          2. Prezentarea Societãþii Comerciale "CARPATEX" S.A.  4
          3. Obiectivele de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . .
             . . . .      5
          4. Prezentarea infrastructurii . . . . . . . . . . . . . . . . .
             . . . .      5
          5. Structura organizatoricã ºi funcþionalã . . . . . . . . . . .
             .      6
          6. Obiectul, funcþiile ºi rolul calculaþiei costurilor
                  de producþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
           . . . . . . . . .       18
          7. Particularitãþi privind structura ºi conþinutul
                  cheltuielilor ºi a costului de producþie . . . . . . . .
           . . .  23
Capitolul II            Metoda pe faze a costurilor utilizate de
                  S.C. "CARPATEX" S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      . . .  43
          1. Caracterizarea generalã a metodei de calculaþie
                  pe faze de fabricaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
           . . . . . .  43
          2. Metoda de calculaþie a costurilor pe faze de
                  fabricaþie cu semifabricate . . . . . . . . . . . . . . .
           . . . . .    45
Capitolul III      Organizarea contabilitãþii cheltuielilor ºi costurilor
                   la S.C. "CARPATEX" S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 49
          1. Structuri de capitaluri utilizate în
                  contabilitatea financiarã . . . . . . . . . . . . . . . .
           . . . . . . 49
Capitolul IV       Studiul de caz privind metoda pe faze
                  cu semifabricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . .  77
Capitolul V        Concluzii ºi propuneri de îmbunãtãþire a calculaþiei
                   costurilor la S.C. "CARPATEX" . . . . . . . . . . . . .
. . . 98
          1. Analiza criticã a sistemului existent . . . . . . . . . . . .
             . . 98
          2. Prezentarea metodei standard-cost . . . . . . . . . . . . . .
             .   98
          3. Determinarea costului standard pentru materiale
              directe, manoperã directã ºi a costurilor de regie. . . .100
          4. Calculul, urmãrirea, analiza ºi înregistrarea
                  abaterilor de la costul-standard . . . . . . . . . . . .
           . . . . .111
          5. Concluzii finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
             . . . . . 115
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu