SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

CUPRINS
INTRODUCERE ……………………………………………………………..……… p.3
CAPITOLUL 1 – Sistemul public de pensii ……………………………………...… p.9
       1.1.  Necesitatea  elaborării  unui  nou  sistem  public  de   pensii
      ……………..…… p.9
      1.2. Principiile sistemului public de pensii ………………………………..…. p.13
      1.3. Coordonarea sistemului public de pensii ……………………………..…. p.14
      1.4. Beneficiarii sistemului public de pensii …………………………………. p.14
      1.5. Contribuţia la asigurările sociale ……………………………………..…. p.15
      1.6. Pensiile în sistemul public ………………………………………………. p.18
      1.7. Stabilirea şi plata pensiilor ………………………………………………. p.30
      1.8. Ajutorul de deces …………………………………………………..……. p.35
      1.9. Răspunderea juridică ……………………………………………….……. p.36
      1.10. Jurisdicţia asigurărilor sociale …………………………………….……. p.37
CAPITOLUL 2 - Fondurile de pensii administrate privat ………………………. p.39
      2.1. Generalităţi ………………………………………………………………. p.39
      2.2. Resursele financiare ale unui fond de pensii ………………….…………. p.40
      2.3. Schema de pensiii private ……………………………………….………. p.41
      2.4. Participanţii fondului de pensii privat ……………………...……………. p.42
      2.5. Contribuţiile la fondul de pensii …………………………………...……. p.44
      2.6. Supravegherea specială …………………………………………….……. p.46
      2.7. Administrarea specială …………………………………………..………. p.46
      2.8. Răspunderea juridică ……………………………………………….……. p.47
CAPITOLUL 3 – Pensia facultativă ………………………………………………. p.49
      3.1. Consideraţii introductive …………………………………………...……. p.49
      3.2. Înfiinţarea societăţilor de  pensii,  autorizarea  şi  retragerea
      autorizaţiei administratorilor …………………………………………………………...…. p.50
      3.3. Autorizarea prospectului schemei de pensii  facultative  ………………….
      p.55
      3.4. Înfiinţarea, autorizarea şi retragerea autorizaţiei fondurilor de
      pensii facultative ………………………………………………………………….…. p.57
      3.5. Supravegherea şi administrarea specială ………………………..………. p.59
      3.6. Transferurile între fomdurile  de  pensii  facultative  ………………………
p.60
      3.7. Participanţii şi contribuţii …………………………………..……………. p.61
      3.8. Investiţiile fondurilor  de  pensii  facultative  ……………………...……….
p.63
      3.9. Plata pensiilor ……………………………………………………………. p.66
      3.10. Răspunderea juridică …………………………………………..….……. p.67
STUDIU DE CAZ …………………………………………………..………………. p.69
CONCLUZII ………………………………………………………………..………. p.75
BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………………… p.79

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu