Amenajarea complexa pentru plantatii viticole in Subbazinul Hidrografic XYZ

                                       CUPRINS
1 CAPITOLUL 1
                        MEMORIU DESCRIPTIV
1. Date generale  şi de program
   1. Denumirea obiectului de amenajat
   2. Amplasarea geografică a zonei de proiectare
2. Necesitatea şi oportunitatea amenajării
2 CAPITOLUL 2
                       CONDIŢIILE NATURALE
2.1. Studiul climatic
 2. Studiul geomorfologic
 3. Studiul hidrologic
 4. Studiul hidrografic , hidrogeologic şi geotehnic
 5. Studiul pedologic
 6. Vegetaţia
 7. Studiul proceselor de degradare a terenului . Determinarea pierderii de
    sol actuale totale
 8. Structura actuală a folosinţelor
3 CAPITOLUL 3
                       MEMORIU JUSTIFICATIV
1. Schema generală de amenajare
   1. Variante de scheme analizate
   2. Încadrarea  în schema  generală de amenajare
   3. Asigurarea de calcul
  1. Propuneri de lucrări
   1. Organizarea teritoriului
   2. Terasarea versanţilor
   3. Reţeaua de circulaţie
   4. Dirijare  scurgerilor pe versanţi
   5. Modelări – nivelări
   6. Amenajarea  în terase
  2. Amenajarea terenurilor afectate de alunecări
  3. Amenajarea lucrărilor de C.E.S existente
CAPITOLUL 4
                     NOTE DE CALCUL
 1. Dimensionarea teraselor
 2. Dimensionarea reţelei de circulaţie
 3. Dimensionarea  hidraulică a canalelor  marginale
 4. Dimensionarea podeţelor
 5. Dimensionarea hidraulică a debuşeului  8, tronson C
 6. Dimensionarea hidraulică a debuşeului  8, tronson A
 7. Note de calcul  privind amenajarea lucrărilor de C.E.S şi amenajarea în
    terase a versanţilor
 4. Tehnologia de execuţie a teraselor trepte cu ajutorul buldozerului S1300-
    S1500
4
   Bibliografie
   Pagini 64