PROBLEME GLOBALE ALE OMENIRII – CONFERINTA DE LA JOHANNESBURG

                      CUPRINS
  INTRODUCERE
CAPITOLUL  I
Probleme                             globale                             ale
omenirii....................................................................
.........5
I.1.                               ...                               Sărăcie
............................................................................
.....................................6
      I.1.1.                         Date                         statistice
      .......................................................................
      ....................7
      I.1.2.            Ce             este             de             făcut
      ?......................................................................
      .................7
I.2.                                 ...                                 Apa
............................................................................
................................8
      I.2.1.                         Date                         statistice
      .......................................................................
      ....................9
      I.2.2.            Ce             este             de             făcut
      ?......................................................................
      ................10
I.3.                              ...                               Energie
............................................................................
........................11
                         I.3.1                Date                statistice
............................................................................
...............12
                 I.3.2.       Ce        este        de        făcut        ?
……..........................................................................
..13
I.4.                              ...                               Sănătate
............................................................................
.......................14
                        I.4.1.                Date                statistice
............................................................................
.............14
                I.4.2.        Ce        este        de        făcut        ?
............................................................................
........15
I.5.              ...               Productibilitatea               agricolă
.......................................................................16
                        I.5.1.                Date                statistice
............................................................................
..............17
                I.5.2.        Ce        este        de        făcut        ?
............................................................................
........17
I.6.   ...   Protejarea   biodiversităţii    şi    a    mediilor    naturale
...................................18
                        I.6.1.                Date                statistice
............................................................................
..............18
                I.6.2.        Ce        este        de        făcut        ?
............................................................................
........19
I.7.                 ...                 Creşterea                  poluării
............................................................................
......20
                       I.7.1.                Poluarea                aerului
............................................................................
.........21
                        I.7.2.                 Poluarea                 apei
............................................................................
..............24
                       I.7.3.                Poluarea                solului
............................................................................
..........26
I.8.                             ...                             Globalizare
............................................................................
.................28
                        I.8.1.                Date                statistice
............................................................................
..............29
                I.8.2.        Ce        este        de        făcut        ?
............................................................................
........29
I.9.      ...      Modele      de      consum      şi      de      producţie
........................................................30
                        I.9.1.                Date                statistice
............................................................................
.............31
                I.9.2.        Ce        este        de        făcut        ?
............................................................................
........32
I.10.              ...               Autodistrugerea               economiei
.................................................................32
CAPITOLUL  II
Aspecte                                                          legislative
............................................................................
..................38
II.1.       ...        Mediul        o        problemă        internaţională
........................................................39
II.2.                    ...                    Agenda                    21
............................................................................
..................42
II.3.          ...          Declaraţia          de          la           Rio
............................................................................
...44
II.4.      ...      Convenţia      privind      diversitatea       biologică
..............................................48
II.5.   ...   Convenţia    –    cadru    asupra    schimbărilor    climatice
...............................50
II.6.      ...      Programe       de       acţiune       pentru       mediu
......................................................53
CAPITOLUL  III
Evoluţia în timp a convenţiilor, la nivel
       mondial,       referitoare        la        protecţia        mediului
.......................................................55
III.1. ... Evoluţia în timp a convenţiilor şi
tratatelor , la nivel  mondial, referitoare
                   la                   protecţia                   mediului
............................................................................
.......................56
III.2. ... Convenţii privind protecţia mediului,
clasificate        în        funcţie        de         tema         abordată
.......................................................................62
CAPITOLUL  IV
Conferinţa           de           la           Johannesburg,            2002
..............................................................66
IV.1.   ...   Prezentarea   Conferinţei    de    la    Johannesburg,    2002
....................................67
IV.2.     ...     Documentele     adoptate     în     cadrul      Summitului
..............................................72
                   IV.2.1.      Declaraţia      de      la      Johannesburg
.......................................................72
                      IV.2.2.         Planul         de         Implementare
..................................................................78
IV.3.   ...   Summitul    de    la    Johannesburg    –    un    eşec    ?!?
..............................................85
              IV.3.1. Rio şi Johannesburg –  o  scurtă  analiză  comparativă
....................86
              IV.3.2. Singurul lider care a fost şi la Rio şi la
               Rio+10,  Ion  Iliescu   a   întors-o   ca   la   Johannesburg
...................................88
              IV.3.3. Huiduieli ale ONG-urilor americane
                   împotriva      lui      Powell      la       Johannesburg
.......................................................91
                 IV.3.4.    Umbra    lui     Mandela     la     Johannesburg
...........................................92
              IV.3.5. Laşitatea Europei  –  articole  din  ziarele  europene
........................94
CAPITOLUL  V
Concluzii                            şi                            propuneri
............................................................................
........96
Bibliografie
............................................................................
......................... 103