DEPOZITAREA DESEURILOR INDUSTRIALE IN VEDEREA CONFORMARII CU LEGISLATIA EUROPEANA

                                   CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1 5
EVOLUŢIA SECTORULUI INDUSTRIAL ÎN ROMÂNIA    5
  1.1 DINAMINA INDUSTRIALĂ  7
    1.1.1 Evoluţia principalelor ramuri industriale     7
    1.1.2 Evoluţia industriilor cu potenţial mare de generare a deşeurilor
    9
  1.2 DINAMICA GENERĂRII DEŞEURILOR INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA   12
CAPITOLUL 2 18
CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI LEGISLATIV ÎN DOMENIUL GESTIUNII DEŞEURILOR     18
  2.1 CADRUL LEGISLATIV ÎN DOMENIUL GESTIUNII DEŞEURILOR     18
  2.2 CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ  20
  2.3 PLANURI ŞI PROGRAME DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR; PROGRESE ÎNREGISTRATE
  21
CAPITOLUL 3 26
DEŞEURILE INDUSTRIALE ÎN CONTEXTUL ARMONIZĂRII LEGISLAŢIEI DE PROTECŢIA
MEDIULUI DIN ROMÂNIA CU LEGISLAŢIA EUROPEANĂ; DEFINIŢII ŞI ARIE DE
CUPRINDERE  26
CAPITOLUL 4 32
ELEMENTE DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI AMBIANT   32
CAPITOLUL 5 37
CLASIFICAREA DEPOZITELOR DE DEŞEURI INDUSTRIALE CONFORM DIRECTIVEI
1999/31/EC  37
CAPITOLUL 6 43
DEŞEURI INDUSTRIALE GENERATE ÎN ROMÂNIA PE RAMURI INDUSTRIALE; TIPURI,
CANTITĂŢI ŞI STRUCTURA ACESTORA   43
CAPITOLUL 7 48
MODALITAŢI DE DEPOZITARE A DEŞEURILOR INDUSTRIALE 48
  7.1 DEPOZITELE INDUSTRIALE EXISTENTE 48
  7.2 SITUAŢIA JURIDICĂ A DEPOZITELOR PENTRU DEŞEURI INDUSTRIALE   53
CAPITOLUL 8 56
EVALUAREA PONDERII PRINCIPALELOR TIPURI DE DEŞEURI INDUSTRIALE PERICULOASE
56
CAPITOLUL 9 62
ESTIMAREA STRUCTURII DEPOZITELOR INDUSTRIALE CARE SE SUPUN CERINŢELOR
DIRECTIVEI IPPC  62
  9.1 CADRUL LEGAL     62
  9.2 DEPOZITE CARE SE SUPUN PREVEDERILOR DIRECTIVEI IPPC    67
CAPITOLUL 10     70
SITUAŢIA DEŞEURILOR/DEPOZITELOR DE DEŞEURI INDUSTRIALE CARE NU SE SUPUN
DIRECTIVEI 1999/31 EC  70
  10.1 DEŞEURILE DIN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ    71
    10.1.1 Cadrul legislativ      71
    10.1.2  Date generale privind activitatea minieră în România   74
    10.1.3 Deşeuri generate de industria extractivă şi modul de depozitare
    75
CAPITOLUL 11     82
ASUMAREA  RESPONSABILITĂŢILOR PENTRU ÎNDEPLINIREA CERINŢELOR DE MEDIU
PRIVIND DEPOZITAREA  DEŞEURILOR INDUSTRIALE  82
CONCLUZII   91
BIBLIOGRAFIE     94