Dinamica agentilor patogeni la floarea soarelui

CAP.I - FLOAREA SOARELUI - O SPECIE  DE  PERSPECTIVĂ  ÎN  LUME,  ROMÂNIA  ŞI
    JUDEŢUL IAŞI
1.1 Importanţa culturii floarei-soarelui. Răspândirea ei în România
1.2 Cerinţele florii-soarelui faţă de factorii ecologici
           1.2.1 Cerinţele faţă de temperatură
           1.2.2 Cerinţele faţă de umiditate
           1.2.3 Cerinţele faţă de lumină
           1.2.4 Cerinţele faţă de sol
           1.2.5 Zonarea florii-soarelui în România
1.3 Studiul cadrului natural al zonei în care  este  situată  “Staţiunea  de
    cercetări agricole” Podu-Iloaiei
           1.3.1 Situaţia geografică
           1.3.2 Geomorfologia şi hidrologia zonei
           1.3.3 Principalele caracteristici ale climei
          1.3.4 Principalele tipuri zonale şi azonale de sol din unitate
           1.3.5 Flora spontană
           1.3.6 Concluzii asupra cadrului natural
CAP.II - PRINCIPALII AGENŢI PATOGENI LA FLOAREA SOARELUI
2.1 Bolile şi agenţii patogeni la floarea soarelui
     2.1.1 Putregaiul moale al florii soarelui
     2.1.2 Arsura bacteriană al florii soarelui
     2.1.3 Mana florii soarelui
     2.1.4 Putregaiul alb al florii soarelui
     2.1.5 Pătarea brună şi frângerea tulpinilor la floarea soarelui
     2.1.6 Rugina florii soarelui
     2.1.7 Putregaiul cenuşiu al florii soarelui
     2.1.8 Alternarioza
     2.1.9 Pătarea frunzelor de floarea soarelui
     2.1.10 Pătarea neagră a florii soarelui
     2.1.11 Putrezirea rădăcinilor şi tulpinilor de floarea soarelui
     2.1.12 Lupoaia
CAP. III - PRINCIPALELE VERIGI TEHNOLOGICE LA CULTURA FLORII SOARELUI
 3.1 Rotaţia culturilor
 3.2 Fertilizarea
 3.3 Lucrările solului
 3.4 Starea fitosanitară a seminţei. Soiuri
 3.5 Semănatul florii soarelui
 3.6 Recoltatul şi păstrarea seminţei
CAP. IV -  TEHNOLOGIA  DE  PREVENIRE  ŞI  COMBATERE  A  BOLILOR  LA  FLOAREA
      SOARELUI
4.1 Măsuri agrotehnice de prevenire şi combatere
4.2 Metode biologice de prevenire şi combatere
4.3 Măsuri chimice de combatere
      4.3.1 Tratamente efectuate la sămânţă
      4.3.2 Tratamente efectuate în perioada de vegetaţie
        4.3.3 Norme de protecţie  a  muncii  la  lucrările  de  combatere  a
      bolilor
CAP.V - SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI METODICA EXPERIENŢEI
5.1 Scopul şi obiectivul lucrării
5.2 Materialul şi metoda de experimentare
CAP. VI - REZULTATE OBŢINUTE
6.1 Concluzii privind rezultatele observaţiilor proprii
CAP.  VII  -  ANALIZA  EFICIENŢEI   ECONOMICE   LA   FLOAREA   SOARELUI   ÎN
       EXPERIMENTELE REALIZATE
CAP. VIII - CONCLUZII ŞI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE
Pagini 83