CALITATEA MEDIULUI IN ZONA INDUSTRIALA A MUNICIPIULUI ROMAN

Cap. 1.  Introducere
............................................................................
............................................................................
.....   4
        1. Aşezarea geografică şi limitele
           .................................................................
           .................................    4
        2. Scurt istoric
           .................................................................
           .................................................................
           .....................     5
        3. Istoricul cercetărilor şi măsurătorilor
           .................................................................
           ...........      7
        4. Prezentarea zonei industriale a municipiului Roman
           ...............................    7
Cap. 2. Geologia şi relieful în geosistem
............................................................................
.............    11
2.1.
Geologia....................................................................
............................................................................
.......................     11
         2.2. Relieful
............................................................................
............................................................................
.................     12
2.2.1. Morfometria
............................................................................
..............................................................       12
2.2.2. Forme şi procese geomorfologice actuale
....................................................................
13
                  2.2.3. Influenţa reliefului asupra zonei industriale
a municipiului Roman
............................................................................
......................................      14
Cap. 3. Clima în zona municipiului Roman
.........................................................................
     15
         3.1. Factorii genetici ai climei
............................................................................
.......................................       15
          3.2. Caracterizarea principalelor elemente climatice
................................................       15
         3.2.1. Temperatură
............................................................................
............................................................................
....       15
            3.2..2. Precipitaţii
............................................................................
............................................................................
.......        16
         3.2.3. Vântul
............................................................................
............................................................................
...................     17
Cap. 4. Hidrografia
............................................................................
............................................................................
         19
         4.1. Apele freatice
............................................................................
.......................................................................
     19
          4.2. Reţeaua hidrogafică
............................................................................
....................................................          20
          4.3. Calitatea apelor
............................................................................
....................................................................
22
Cap. 5. Componentul biotic
............................................................................
...................................................         36
         5.1. Vegetaţia – caracterizare generală
............................................................................
...........          36
         5.2. Fauna – caracterizare generală
............................................................................
..................       37
Cap. 6. Învelişul pedogeografic
............................................................................
.................................................38
Cap. 7. Influenţa industriei asupra calităţii mediului
........................................            40
         7.1. Influenţa industriei asupra calităţii aerului
............................................................            40
         7.1.1. Poluanţi majori – aspecte generale
............................................................................
........................            40
         7.1.2. Influenţa depozitului de deşeuri
............................................................................
...............................            42
         7.1.3. Influenţa traficului rutier
............................................................................
..............................................            42
         7.1.4. Influenţa SC PIPS SA
............................................................................
....................................................              44
         7.1.5  Influenţa staţiilor de distribuţie carburanţi
............................................................................
..              44
         7.1.6. Influenţa SC AGRANA ROMÂNIA SA Buzău – Sucursala Roman
..................              45
         7.2. Nivelul de zgomot
............................................................................
.............................................................         53
           7.3. Influenţa industriei asupra calităţii apelor
............................................................             57
            7.3.1. Freatice
............................................................................
............................................................................
............             57
                  7.3.2. Apele de suprafaţă
............................................................................
..............................................................
64
         7.4. Modificări ale componentului biotic prin crearea zonei
                 industriale şi ca urmare a activităţilor industriale
........................................             72
7.5. Impactul industriei asupra învelişului pedologic
.............................................            72
7.6. Impactul antropic asupra reliefului
............................................................................
.......           78
Cap. 8. Concluzii
............................................................................
............................................................................
......             80
Bibliografie................................................................
............................................................................
........... ............................            82