Proiectare depozit ecologic de deseuri

TEMA PROIECTULUI
DATE DE TEMA
CUPRINSUL PROIECTULUI
                             ANALIZA STABILITĂŢII VERSANŢILOR
Noţiuni generale. Alunecǎrile de teren
           1.1.CAUZELE ALUNECĂRILOR DE TEREN
1.1.1.Aspecte generale
     1.1.2.Cauze litologice
  1.1.3.Cauze morfologice
1.1.4.Cauze fizico-chimice şi biotice
        1.1.5.Acţiunea apei
1.1.6.Factori climatici
1.1.7.Influenta vegetaţiei
1.2.Verificarea stabilitǎţii unui taluz
1.3.CLASIFICAREA ALUNECĂRILOR.
Procedeul generalizat al faşiilor
Condiţii de echilibru
Premise si principii de bazǎ
Ecuatii de baza
Formule de lucru pentru analiza stabilitatii taluzelor
Explicarea procedeului (iterativ) de rezolvare numerica
                             3.SISTEM DE ETANSARE -DRENAJ
3.1.DEFINITII:
       3.2.2.Cerinţe privind proprietǎţile fizice
3.2.3.Cerinţe privind propietǎţile chimice ale terenului de fundare
3.2.4.Cerinţe de ordin bilogic
3.2.5.Mineraloga terenului de fundare
     3.2.6.Cerinţe privind impermeabilizarea bazei depozitului
3.3.CERINTŢE CONSTRUCTIVE PENTRU BARIERĂ, IMPERMEABILIZARE ŞI SISTEMUL DE
DRENAJ PENTRU LEVIGAT:
3.4..COLECTAREA LEVIGATULUI
3.4.1.Cerinţe generale
3.4.2.Cerinţe privind dimensionarea sistemului de colectare a levigatului:
3.5..TRATAREA LEVIGATULUI.
3.5.1.Scop
3.6..SISTEMUL DE COLECTARE A GAZULUI
3.6.1.Cerinţe generale
3.7.SISTEMUL DE IMPERMEABILITATE A SUPRAFEŢEI
3.7.1.Cerinţe pentru închiderea depozitelor pentru deşeuri nepericuloase /
municipale(clasa b)
3.9.ÎNCHIDERE ŞI MONITORIZARE POST-ÎNCHIDERE
3.9.1.Închiderea depozitului
                            4.DEPOZIT DE DEŞEURI
4.1. EVACUAREA ECOLOGICĂ A DEŞEURILOR URBANE
4.1.1. Igiena
4.2. EVITAREA PRODUCERII DE DEŞEURI/VALORIFICAREA DEŞEURILOR
4.2.1. Colectare selectivă a diferitelor tipuri de deseuri
4.3. ECHIPAMENTUL PENTRU COLECTAREA SI TRANSPORTAREA DEŞEURILOR
4.4. DEFINIREA DEŞEURILOR IN ROMANIA
4.5. Factori care influenţeazã cantitatea si compoziţia deseurilor
4.6.Evitarea producerii de deşeuri
 4.6.1. Definirea şi îngrădirea conceptului
4.7. Sisteme de etanşare recomandate
4.7.1. Materiale argiloase
            Materiale argiloase naturale
      4.7.2.Materiale geosintetice cu rol de etanşare
      4.7.3.Geomembranele
4.8.Drenarea şi epurarea levigatului din depozitele de deşeuri
4.8.1.Introducere. Necesitatea drenării, colectării şi epurării levigatului
din depozitele de deşeuri
      4.8.2.Geocompozitele de drenaj
4.8.3.Proiectarea sistemului de drenare şi colectare a levigatului
4.8.4.Stabilitatea sistemului de drenaj pe taluz
4.8.5.Epurarea levigatului din depozitele de deşeuri
77 pagini