Cercetari privind calitatea resurselor umane si a modului de organizare a activitatilor acestora

  CAPITOLUL 1. Aspectele teoretice privind calitatea resurselor umane şi
      a conţinutului activităţii acestora la  Societatea  “Iaşi  Nord”  S.A.
      Popricani. judeţul Iaşi
           1.1.  Elemente definitorii privind calitatea resurselor umane
           1.2.   Aspectele  teoretice   privind   conţinutul   activităţii
           personalului de conducere şi de execuţie
      CAPITOLUL 2 Prezentarea Societăţii „Iaşi Nord” S.A. Popricani  judeţul
      Iaşi
              1. Cadrul natural
              2. Cadrul economic-organizatoric
              3. Resursele umane - evoluţie, structura.
      CAPITOLUL 3 Analiza calităţii resurselor umane
           3.1.  Sistemul de recrutare a resurselor umane
           3.2.   Structura de vârstă şi sex
              3. Nivelul de instruire
              4. Condiţiile de viaţă
              5. Navetismul
      CAPITOLUL  4  Conţinutul  şi  modelul  de  organizare  a   activităţii
      resurselor umane
            4.1.  Elemente  specifice   activităţilor   umane   activităţii
      acestora  la       Societatea  Comercială“Iaşi   Nord”S.A.   Popricani
      judeţul Iaşi
              4.2. Conţinutul fişei posturilor
              4.3. Utilizarea „Tabloului de bord”
      CAPITOLUL 5 Concluzii şi recomandări
            BIBLIOGRAFIE
      Pagini 65