Aspecte comparative privind tehnologia aplicata pe fazele de vegetatie la cultura graului de toamna

   Cuprins
1 Capitolul I. INTRODUCERE
      1. Generalitãţi
      2. Grâul – importanţã şi rãspândire
      3. Grâul – origine, istoric şi sistematicã
      4. Scopul lucrãrii de diplomã
Capitolul II. OFERTA ECOLOGICÃ (DESCRIEREA ZONEI ŞI A UNITÃŢII)
      2.1 Condiţiile naturale ale zonei
      2.2 Caracterizarea condiţiilor naturale din cadrul fermei Veriga
           2.2.1 Aşezare geograficã în relief
           2.2.2 Geomorfologia şi hidrografia zonei
           2.2.3 Principalele caracteristici ale climei
           2.2.4 Principalele tipuri zonale de sol şi potenţialul lor de
fertilitate
           2.2.5 Vegetaţia şi fauna
      2.3 Descrierea unitãţii
2 Capitolul III. GRAUL – PARTICULARITÃŢILE ANATOMO-MORFOLOGICE
      3.1 Particularitãţi anatomo-morfologice
      3.2 Particularitãţi biologice
      3.3 Cerinţe faţã de climã şi sol
3 Capitolul IV. TEHNOLOGIA CULTIVÃRII GRÂULUI DE TOAMNÃ
      4.1 Amplasarea culturii
      4.2 Fertilizarea
      4.3 Lucrãrile solului
      4.4 Sãmânţa şi semãnatul
      4.5 Lucrãri de îngrijire
      4.6 Recoltarea – gradarea
      4.7 Producţii
      4.8 Eficienţa producţiei
4 Capitolul V. CONDITII ŞI METODA DE LUCRU
      5.1 Descrierea soiului Alex
      5.2 Descrierea condiţiilor climatice
      5.3 Condiţii tehnologice pe fenofaze
           5.3.1 Codificarea vegetaţiei
           5.3.2 Prezentarea rezultatelor
5 Capitolul VI. CONCLUZII
6 BIBLIOGRAFIE
Anexe
Pagini 97